Andrzej Gieniusz CR (PUU, Rzym – przewodniczący),

Jean-Noël Aletti SJ (Biblicum, Rzym),

Carlo Bazzi (PUU, Rzym),

ks. Waldemar Chrostowski (UKSW, Warszawa),

ks. Matteo Crimella (FTIS Mediolan),

ks. abp Stanisław Gądecki,

ks. abp Marian Gołębiewski,

ks. Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa),

ks. Jerzy Pałucki (KUL, Lublin),

Olivier-Thomas Venard OP (EBAF, Jerozolima)

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2014, godz. 15:45 - Krzysztof Napora