Redaktor naczelny

ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin)
e-mail: henwit@kul.lublin.pl

 

Z-ca red. naczelnego
ks. Wojciech Pikor (KUL, Lublin / UMK, Toruń)
e-mail: pikorwo@wp.pl

 

Adam Kubiś (KUL, Lublin)
e-mail: akubis@gmail.com

 

Sekretarz redakcji
ks. Krzysztof Napora SCJ (KUL, Lublin)
e-mail: naporus@gmail.com

 

Redaktorzy działów
Stary Testament: ks. Andrzej Piwowar (KUL, Lublin)
Nowy Testament: ks. Krzysztof Bieliński CSsR (Accademia Alfonsiana, Rzym)
Ojcowie i życia Kościoła: ks. Mariusz Szram (KUL, Lublin) 

 

Pozostali członkowie redakcji 
ks. Krzysztof Bardski (UKSW, Warszawa), ks. Mariusz Górny SSP (Rzym), ks. Stanisław Haręzga (KUL, Lublin), ks. Janusz Lemański (US, Szczecin), ks. Artur Malina (UŚ, Katowice), ks. Antoni Paciorek (KUL, Lublin), ks. Zdzisław Pawłowski (UMK, Toruń), ks. Paweł Podeszwa (UAM, Poznań), Waldemar Rakocy CM (KUL, Lublin), ks. Grzegorz Strzelczyk (Katowice), ks. Tomasz Tułodziecki (UMK, Toruń), ks. Wojciech Węgrzyniak (UPJPII, Kraków), ks. Mirosław Wróbel (KUL, Lublin)

 

Adres redakcji
Instytut Nauk Biblijnych KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

ISSN 1644-8561

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2014, godz. 15:43 - Krzysztof Napora