Regulamin Sieci Komputerowej KUL

 

Zarządzenie

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Komputerowej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


 

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje:


§ 1


Wprowadza się Regulamin Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Traci moc Zarządzenie Rektora KUL z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania./-/ ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL

 

 

Regulamin Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona