UZUPEŁNIENIA PROGRAMOWE w Instytucie Socjologii KUL

(studia doktoranckie)

Dla osób, które nie ukończyły studiów magisterskich z socjologii

 

  Osoba posiadająca magisterium z wynikiem co najmniej dobrym z innej specjalności niż ta, z której zamierza uzyskać stopień naukowy doktora może być przyjęta na seminarium doktoranckie pod warunkiem uzupełnienia (w terminie do otwarcia przewodu doktorskiego) głównych przedmiotów danej specjalności.

 

  Wykaz przedmiotów zatwierdzonych przez Radę Wydziału Nauk Społecznych KUL na wniosek Dyrektora Instytutu Socjologii:

 

  1. Makrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych – ks. dr hab. J. Szymczyk, prof. KUL

 

  2. Mikrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych – prof. dr hab. Sławomir Partycki

 

  3. Statystyka – dr Krzysztof Jurek

 

  4. Metody badań socjologicznych – dr Małgorzata Szyszka

            (zobacz: wymagania i literatura na egzamin)

 

  5. Katolicka nauka społeczna – ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

 

  6. Współczesne nurty ideowe i ideologie – dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

 

  7. Współczesne teorie socjologiczne – prof. dr hab. Sławomir Partycki

 

  8. oraz jako obowiązkowy ten przedmiot, z zakresu którego doktorant przygotowuje

dysertację.

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2015, godz. 14:58 - Tomasz Peciakowski