Sekcja rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2015 r.

Zadania SZIL są określone:

Zarządzeniem Rektora KUL w sprawie utworzenia Sekcji

 

Regulacje dot. sposobu wykorzystania infrastruktury KUL:

Zarządzenie z dnia 18 stycznia 2018 r.: Regulamin przydziału sal dydaktycznych [...]

 

 

 

 

 

Autor: Wiesława Chibowska
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2021, godz. 14:50 - Andrzej Giżka