Sekcja rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2015 r.

Zadania SZIL są określone:

Zarządzeniem Rektora KUL w sprawie utworzenia Sekcji

 

Regulacje dot. sposobu wykorzystania infrastruktury KUL:

Zarządzenie z dnia 10 maja 2018 r.: W sprawie przydziału pomieszczeń [...]

Zarządzenie z dnia 18 stycznia 2018 r.: Regulamin przydziału sal dydaktycznych [...]

 

 

 

 

 

Autor: Wiesława Chibowska
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2018, godz. 11:21 - Wiesława Chibowska