Informujemy że w dniach  25.01.2019-15.02.2019 Panią Martę Gemborys p.o Kierownika Działu Administracji  Obiektami KUL zastępuje mnie Pani Renata Ludziak tel. 445-41-50 lub e-mail:renata.ludziak@kul.pl

Autor: Anna Dąbrowska
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019, godz. 12:42 - Anna Dąbrowska