Sekretariat Prorektora ds. administracji

Prorektor ds. administracji

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz

 

Do kompetencji Prorektora ds. administracji należy w szczególności:


1) organizowanie i nadzorowanie terminowego wykonywanie przez jednostki organizacyjne
administracji zadań wynikających z przyjętych strategii, polityk, planów działania, programów i
projektów;
2) nadzór nad podnoszeniem standardów jakości działania administracji;
3) dbanie o efektywność ekonomiczną działań jednostek organizacyjnych administracji;
4) nadzór nad gospodarką zaopatrzeniową i magazynową Uniwersytetu;
5) nadzór nad właściwym i efektywnym wykorzystaniem majątku Uniwersytetu;
6) nadzór nad opracowaniem i właściwą realizacją planu rzeczowo-finansowego, z uwzględnieniem
planów inwestycji i remontów;
7) dbanie o sprawy socjalno-bytowe pracowników Uniwersytetu;
8) nadzór nad organizacją zakupów i zamówień publicznych Uniwersytetu;
9) współpraca ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Uniwersytecie;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora w zakresie wynikającym z zajmowanego
stanowiska nieobjętych niniejszym zakresem, a wynikających z pełnomocnictw, przepisów
powszechnie obowiązujących i wewnętrznych.

---

 

Prorektor przyjmuje interesantów
(po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie)

 

w piątki w godz. 9.00-11.00

---

 

Sekretariat Prorektora ds. administracji

Gmach Główny, I piętro, p. 117

 

mgr Anna Mitrut

tel. 81 445 41 17

e-mail: prorektor.administracja [at] kul.pl


czynny w godzinach: 9.00-14.00

 

------------------------

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach

7-8 września 2023 r.

Prorektor ds. administracji

przebywa na urlopie.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona