Prorektor ds. Nauki i Kadr

 s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

Do kompetencji Prorektora ds. nauki i kadr należy w szczególności:

 

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naukowego;

2) realizacja przyjętych i inicjowanie nowych kierunków działalności naukowej i badawczej Uczelni;

3) nadzór nad polityką personalną i decyzje w odniesieniu do pracowników będących nauczycielami akademickimi, a w szczególności: okresowa ocena, zatrudnianie, awansowanie, zmiana warunków pracy lub płacy, premiowanie;

4) koordynacja pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów w obszarze naukowym, w tym nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych i krajowych projektów naukowych;

5) dbanie o efektywne wykorzystanie i stały rozwój aparatury naukowej i zaplecza badawczego Uczelni;

6) obejmowanie patronatem konferencji naukowych w zakresie określonym odrębnym umocowaniem udzielonym przez Rektora;

7) nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej, w tym bibliotek specjalistycznych;

8) nadzór nad procesem wymiany międzynarodowej i krajowej nauczycieli akademickich;

9) kształtowanie współpracy z ośrodkami naukowymi;

10)współpraca z prorektorem ds. misji i administracji w zakresie komercjalizacji nauki;

11)koordynowanie działań w zakresie ochrony patentowej i wspomaganie rozwoju wynalazczości;

12)podejmowanie decyzji w sprawie podziału środków finansowych na badania naukowe;

13)nadzór nad gromadzeniem i sprawozdawaniem danych dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej;

 

 

 

Przyjęcia interesantów:
(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie)
 
wtorki w godz. 10.00-12.00
 

 

 

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Kadr

Gmach Główny, I piętro, p. 133

mgr Halina Szymańska
tel. 81/ 445 41 33

e-mail: prorektor.nauka [at] kul.pl

czynny w godzinach: 9.00 - 14.00
 
Autor: Aneta Zgutka
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020, godz. 11:27 - Grzegorz Tutak