Sekretariat Prorektora ds. nauki i kadr

Prorektor ds. nauki i kadr
s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

 
Do kompetencji Prorektora ds. nauki i kadr należy w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naukowego;
2) realizacja przyjętych i inicjowanie nowych kierunków działalności naukowej i badawczej Uczelni;
3) nadzór nad polityką personalną i decyzje w odniesieniu do pracowników będących nauczycielami
akademickimi, a w szczególności: okresowa ocena, zatrudnianie, awansowanie, zmiana
warunków pracy lub płacy, premiowanie;
4) koordynacja pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów w obszarze naukowym, w tym
nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją międzynarodowych i krajowych projektów naukowych;
5) dbanie o efektywne wykorzystanie i stały rozwój aparatury naukowej i zaplecza badawczego
Uczelni;
6) opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem Rektora wydarzeń o charakterze
naukowym;
7) nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej, w tym bibliotek specjalistycznych;
8) nadzór nad polityką wydawniczą Uniwersytetu;
9) nadzór nad procesem wymiany międzynarodowej i krajowej nauczycieli akademickich;
10) kształtowanie współpracy z ośrodkami naukowymi;
11) koordynowanie działań w zakresie ochrony patentowej i wspomaganie rozwoju wynalazczości;
12) podejmowanie decyzji w sprawie podziału środków finansowych na badania naukowe;
13) nadzór nad gromadzeniem i sprawozdawaniem danych dla celów ewaluacji jakości działalności
naukowej; 
14) nadzór nad komercjalizacją nauki;
15) nadzór nad administracją wydziałową obsługującą proces naukowy i jednostkami podległymi;
16) inne zadania zlecone przez Rektora.

 

 

Przyjmuje interesantów:
(po uprzednim umówieniu się w sekretariacie)
wtorek godz. 10.00-12.00

 

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Kadr

Collegium Jana Pawła II, VII piętro, p. 726
czynny w godzinach: 9.00-14.00
 
mgr Halina Szymańska
tel. 81/ 445 41 33
e-mail: prorektor.nauka [at] kul.pl

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona