Słownik Wewnętrznej Informacji Finansowej

Słownik Systemu Wewnętrznej Informacji Finansowej

 

Słownik jako narzędzie do opisu dokumentów dostępny jest dla pracowników KUL pozalogowaniu na e-KUL w sekcji WEB S4A/Pracownik.

 

Słownik SWIF to katalog pojęć służących do jednoznacznego opisu operacji gospodarczych. Słownik jest podstawą do budżetowania oraz kontroli wpływów i wydatków poprzez informację własną oraz rozbudowaną informację księgową.

 

Słownik składa się z czterech grup pojęć:

  • centrów budżetowych - odpowiadających wyodrębnionym budżetom i zadaniom, za które odpowiada określona osoba zarządzająca;
  • rodzajów kosztów - odzwierciedlają strukturę kosztów w podziale na rodzaje;
  • rodzajów przychodów - odzwierciedlają strukturę przychodów w podziale na rodzaje przychodów;
  • cech dowolnych - tworzonych na potrzeby bardziej szczegółowego porządkowania danych w SWIF.

 

Każdemu pojęciu w strukturze Słownika odpowiada kod Słownika SWIF.

Słownik ma postać drzewa zawierającego elementy organizujące oraz liście (elementy, które nie są złożone podrzędnie).

 

Na potrzeby opisu dokumentów poświadczających zakup towarów i usług od kontahentów zewnętrznych wykorzystywane są jedynie pozycje z grupy centrów budżetowych i rodzajów kosztów.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona