Zadania Działu Analiz Finansowo - Budżetowych

 

Do zadań Działu należy:

  • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu;
  • sporządzanie okresowych informacji z realizacji i wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu;
  • bieżące monitorowanie poziomu przychodów i kosztów poszczególnych jednostek Uniwersytetu oraz sporządzanie analiz, raportów i zestawień;
  • koordynowanie procesu tworzenia preliminarzy budżetowych i budżetów, płatnych kierunków studiów i innych form kształcenia prowadzonych na Uniwersytecie oraz ich kontrola pod względem rachunkowym;
  • gromadzenie informacji służących ocenie bieżącej kondycji majątkowej i ekonomiczno – finansowej Uniwersytetu;
  • sporządzanie analiz, raportów, symulacji na potrzeby Rektora i Prorektorów;
  • analizowanie pod względem racjonalności, poprawności zastosowania centrum budżetowego i rodzaju kosztów, w ramach składanych zapotrzebowań, wniosków i dokumentów finansowych, funkcjonujących w obiegu dokumentów oraz zlecanie zmian w tym zakresie.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona