Dwuletnie studia socjologiczne II stopnia to szansa na znaczące pogłębienie wiedzy o współczesnych zjawiskach i procesach społecznych oraz możliwość rozwinięcia warsztatu metodologicznego socjologa: poznania nowych technik badawczych i specjalistycznych sposobów analizy danych. Jednak dzięki specjalnie przygotowanym zajęciom uzupełniającym różnice programowe, które pomogą opanować podstawy socjologicznego wykształcenia, studia mogą podjąć także absolwenci innych kierunków z zakresu nauk społecznych.

 

Studia ukierunkowane są na zdobywanie cenionej na rynku pracy wiedzy dotyczącej dynamicznie zmieniającego się społeczeństwa globalnego, procesów makrostrukturalnych (społecznych, gospodarczych i politycznych), dyfuzji innowacji i nowoczesnych technologii, przemian kulturowych i etnicznych. Kształcenie zorientowane jest z jednej strony na naukę badania i analizowania różnych obszarów przestrzeni społecznej, z drugiej zaś, na nabywanie niezbędnych kwalifikacji, które umożliwią profesjonalną aktywność zawodową zarówno w zakresie badań społecznych czy działań marketingowych, jak i administracji, polityki publicznej, działalności gospodarczej, komunikacji międzykulturowej, animacji kultury czy organizacji przestrzeni publicznej poprzez sektor pozarządowy czy media. 

 

Dzięki bogatej ofercie warsztatów i konwersatoriów absolwenci tego kierunku łatwiej odnajdują się w działaniach projektowych, staraniach o granty i dotacje, poznali bowiem sposoby planowania i budowania strategii, z wykorzystaniem licznych kompetencji analitycznych i badawczych.       

 

Studia obejmują przygotowanie do:

  • pracy w takich placówkach jak: instytucje i organizacje badawcze (badanie opinii publicznej, rynku), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe
  • pracy w zawodzie m.in.: specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, specjalista ds. public relations, doradca personalny, specjalista ds. zasobów ludzkich (HR), doradca ds. reklamy, mediator, negocjator, badacz opinii publicznej, badacz – naukowiec, redaktor, copywriter
  • pracy w zawodzie – po ukończeniu odpowiednich specjalności – coach/ trener personalny, konsultant/ project manager ds. badań marketingowych, analityk rynku, analityk ryzyka, statystyk, badacz opinii publicznej, badacz w projektach naukowych, specjalista ds. badań reklamy i efektywności kampanii reklamowych, specjalista ds. dialogu społecznego/konsultacji społecznych.

 

>> Do studiów z zakresu Socjologii zachęcamy też absolwentów innych kierunków z zakresu nauk społecznych, dla których warsztat socjologa może okazać się niezwykle cennym uzupełnieniem umiejętności przydatnych na rynku pracy.

 

>> Studia na kierunku Socjologia warto wybrać także jako II kierunek; będą wówczas stanowić znakomite poszerzenie wiedzy i kompetencji zdobywanych na kierunku podstawowym

 

  

 

Idea kształcenia na II stopniu ma na celu sprofilowanie zainteresowań oraz udoskonalenie wiedzy i umiejętności studiujących, które umożliwiają im w pełni samodzielną realizację badań naukowych, a także projektowanie, monitorowanie i ewaluowanie programów służących rozwiązywaniu kwestii społecznych. Pozwalają radzić sobie z problemami w typowych sytuacjach komunikacyjnych, np. w dyskusjach czy wystąpieniach publicznych czy podejmować działania w sytuacjach kryzysowych w grupie, prowadzić mediacje lub wprowadzać dialog społeczny. Studia II stopnia stanowią również przygotowanie do trzeciego etapu kształcenia wyższego: studiów doktoranckich.

 

Przedmioty wiodące w module ogólnym:

Metodologia nauk społecznych

Procesy przemian społeczeństwa globalnego

Socjologia moralności

Zróżnicowanie społeczne

Socjologia edukacji

Geneza i dyfuzja innowacji

Socjologia prawa

Współczesne nurty ideowe i ideologie

Zarządzanie projektami naukowymi i europejskimi

Procedury badań ewaluacyjnych

 

>> Przedmioty wiodące dla poszczególnych modułów odnaleźć można na podstronach specjalności*:

- Badania rynku i opinii publicznej

- Coaching

Minimalna liczba uczestników specjalności to 10 osób. Wybór specjalności jest dokonywany przez studentów w ramach głosowania.

Rekrutacja na studia II stopnia

 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021, godz. 14:22 - Tomasz Peciakowski