Specjalność* dla studentów planujących związać swoją przyszłą ścieżkę kariery zawodowej z badaniami i analizami marketingowymi lub/i badaniami opinii publicznej.

 

Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów o charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym absolwent specjalizacji jest przygotowany w praktyce do podjęcia pracy w charakterze badacza/ analityka rynku i/lub opinii publicznej, mając również solidne podstawy teoretyczne - potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić badania przeprowadzane na zlecenie firm, korporacji i instytucji publicznych, kompleksowo przeanalizować uzyskane dane i na tej podstawie sformułować rekomendacje dotyczące np. strategii marketingowej, sprzedażowej, inwestycyjnej.

 

Absolwenci tego typu specjalizacji najczęściej pracują w zespołach/ działach marketingu przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych agencjach badawczych, czy też w sektorze publicznym, np. w urzędach statystycznych, instytucjach zarządzających oświatą, czy służbą zdrowia.

 

Przedmioty wiodące:

► Marketing  (wykład)

► Ilościowe metody badań rynku i opinii publicznej (wykład)

► Jakościowe metody badań rynku i opinii publicznej (wykład)

► Badania rynku w praktyce, część I i II (warsztaty)

► Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych (warsztaty)

 

Perspektywy zatrudnienia:

► Agencje badawcze specjalizujące się w badaniach rynku lub/i opinii publicznej, np. TNS Polska, Kantar Millward Brown, GfK, IPSOS, PBS, CBOS
► Działy marketingu średnich i dużych przedsiębiorstw
► Zespoły badawczo-rozwojowe średnich i dużych przedsiębiorstw
► Zespoły ds. ekspansji w przedsiębiorstwach handlowych
► . Agencje badawcze / zespoły firm farmaceutycznych zajmujących się badaniami klinicznymi
► Zespoły analityczne zajmujące się statystyką medyczną, np. w NFZ
► Zespoły badawcze zajmujące się badaniami/ analizami edukacyjnymi, np. w Instytucie Badań Edukacyjnych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
► Urzędy Statystyczne

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 12:08 - Tomasz Peciakowski