FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA KUL

studia pierwszego stopnia

 

Od roku akademickiego 2014/15 w programie studiów pierwszego stopnia oferujemy nową specjalizację „Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej”. Specjalizacja ma na celu przygotowanie studentów do pracy w mediach i instytucjach kultury, organizujących cykliczne polsko-ukraińskie przedsięwzięcia kulturalne w naszym regionie i na Ukrainie. Specjalizacja będzie finansowana z funduszy unijnych w ramach projektu ponadnarodowego ,,PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”. Program specjalizacji będzie realizowany już od I roku studiów we współpracy z partnerem zagranicznym Akademią Ostrogską, mającym wieloletnie doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej o profilu dziennikarskim.

 

W ramach specjalizacji naszym studentom oferujemy:

  • zajęcia w zakresie kultury i prawa mediów, etyki w zawodzie dziennikarza, polsko-ukraińskiej terminologii dziennikarskiej, stylistyki językowej, gatunków dziennikarskich, realioznawstwa, komunikacji międzykulturowej, najnowszych technologii w pracy dziennikarskiej;
  • warsztaty dziennikarskie w języku polskim i ukraińskim, prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy z Polski oraz wykładowców z uczelni ukraińskiej (Akademii Ostrogskiej);
  • staże (finansowane z budżetu projektu) dla najlepszych studentów w redakcjach gazet, radiu i telewizji oraz instytucjach kultury organizujących polsko-ukraińskie przedsięwzięcia kulturalne w ramach współpracy transgranicznej.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Szczegółowe informacje nt. projektu: neofilologie-na-kul,16974.html
Kontakt: slawista@kul.pl

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2020, godz. 19:12 - Marcin Cybulski