Student po odbyciu studiów magisterskich w Instytucie Psychologii nabywa na pogłębionym poziomie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie nie tylko psychologii ogólnej, lecz również w zakresie unikatowych w skali kraju specjalności i modułów. Dzięki temu zwiększa się jego szansę zatrudnienia w różnych obszarach psychologii stosowanej.  Możliwości te prezentuje w zarysie sylwetka absolwenta Specjalności Psychologii Wspierania Jakości Życia i Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości.

 

Celem studiów jest przygotowanie Studentów do wykonywania zawodu zaufania publicznego. W programie studiów szczególny nacisk położono więc również na formację moralną (np. akcentowanie znaczenia norm etycznych w praktyce psychologicznej) i  kompetencyjną Studentów. Cały cykl kształcenia jest wysokospecjalistyczny, podporządkowany maksymalizacji kompetencji nie tylko zawodowych, lecz również osobowych, niezbędnych do wykonywania zawodu zaufania publicznego, z uwzględnieniem naczelnej wartości w pracy psychologa: dobra osoby – klienta usług psychologicznych.

 

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia mogą kontynuować kształcenia na studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych, tak na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jak i na Uczelniach i w jednostkach naukowo badawczych w kraju i za granicą.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013, godz. 19:47 - Agata Błachnio