Systemy WEB

Serwis e-KUL

e-KUL to system dla pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracji i studentów. System ma za zadanie ułatwić dostęp do informacji kierowanej przez władze Uczelni oraz poszczególne jednostki organizacyjne, dostęp do wzorów dokumentów i formularzy oraz umożliwiać komunikację pomiędzy pracownikami i studentami KUL. Dzięki centralnej autoryzacji użytkowników, osoby, które zarejestrują się w e-KUL uzyskują również dostęp do poczty e-mail (konto pocztowe) oraz systemu do zarządzania zawartością strony WWW Uczelni (CMS).

Funkcje spełniane przez e- KUL to

  1. komunikacja między Użytkownikami. Użytkownicy w systemie mogą należeć do wielu grup jednocześnie. Automatycznie tworzone są grupy studentów znajdujących się na danym kierunku czy roku studiów, a także grupy pracowników każdego z Wydziałów. System pozwala także na tworzenie dowolnych grup Użytkowników na potrzeby tematu badawczego, czy realizowanego projektu. Grupy mogą być zarządzane przez wskazanych przez administratora użytkowników - umożliwia to tworzenie szeregu autonomicznych grup roboczych.

  2. obieg spraw i dokumentów. W chwili obecnej podsystem ten reprezentowany jest przez funkcjonujący od kilku lat system zgłoszeń internetowych oraz współpracujący z nim system wniosków (np o delegacje dla pracowników czy złożenie elektronicznej pracy dyplomowej dla studentów). Sprawy mogą być łączone w projekty (struktury WBS) i system zarządzania projektami oferuje wsparcie w ich obsłudze.

  3. e-learning – system do zdalnej nauki. System umożliwia zarówno prowadzenie studiów metodą w pełni elektroniczną, jak i wsparcie tradycyjnego nauczania poprzez wprowadzenie elementów zdalnej nauki.

  4. ewaluacja zajęć oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Przy czym e-KUL służy tu pomocą w akwizycji informacji natomiast jej analiza odbywa się w S4A.

Serwis e-Rekrut

Serwis prezentuje ofertę dydaktyczną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przeznaczony jest osób, które chcą podjąć studia w KUL i umożliwia im elektroniczną rejestrację na wybrane kierunki studiów. Serwis - po zalogowaniu - realizuje następujące procedury:

  • przygotowuje kwestionariusz zgłoszeniowy na studia lub kursy;

  • określa wysokość opłaty rekrutacyjnej (o ile ma miejsce) oraz numer rachunku, na jaki powinna zostać przelana;

  • informuje o wyniku postępowania kwalifikującego;

  • przygotowuje formularz potwierdzający podjęcie studiów.

Kandydatów zapraszamy na stronę: http://rekrut.kul.lublin.pl/

Serwis Open KUL

Jest to platforma internetowa, służąca komunikacji przyjaciół i sympatyków KUL z możliwością obsługi kursów i szkoleń. OpenKUL otwarty dla wszystkich i każdy może założyć w nim konto, chociaż dostęp do poszczególnych narzędzi i zasobów jest kontrolowany.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona