Internet otwiera Uczelni nowe możliwości realizacji "starych" zadań. W Dziale Teleinformatycznym zdajemy sobie z tego sprawę, ale wszystko co możemy zrobić to przygotować narzędzia, które mogłyby do tego służyć. Przykładem udanego wykorzystanie możliwości internetu oraz zmiany formy działania jest serwis e-Rekrut. Dzięki temu serwisowi kandydaci na studia mogą "zapisać się" na wybrany kierunek przez internet - dla większości oznacza to brak konieczności wychodzenia z domu.
Od 2005 roku Dział promuje wykorzystanie e-KUL jak głównego medium komunikacji wewnątrz Uczelni. Wydaje się, że powoli to nam się udaje. Systematycznie prowadzimy zajęcia propagujące e-learning.
Jednym z naszych celów w zakresie systemów internetowych jest przygotowanie narzędzi informatycznych umożliwiających internetową obsługę spraw administracyjnych KUL. Czas pokaże.

Autor: Monika Lechniak
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2009, godz. 16:14 - Krystyna Szawłowska