Autorski system dla administracji S4A

S4A to rozwiązanie projektowane i wykonywane w Dziale Systemów Informatycznych KUL na potrzeby administracji Uczelni. Z założenia S4A stara się objąć wszystkie istotne procesy, z jakimi styka się administracja uniwersytetu. S4A stawia na współpracę wszystkich działów Uczelni i stara się realizować zasadę, że dane do systemu wprowadzane są w miejscu ich powstawania. Dostęp do danych uzależniony jest od roli jaką użytkownik posiada w systemie oraz zakresu jego kompetencji.

Zakres funkcjonalności S4A podzielony został na obszary, które z grubsza odpowiadają głównym blokom menu aplikacji dostępnej użytkownikom. 

Pierwsze dane do S4A trafiły w roku 2000. Z systemu korzysta około 400 użytkowników z ponad 300 stacji roboczych. Większość funkcjonalności w ramach prezentowanych obszarów jest wdrożona i wykorzystywana.

Szczegóły techniczne

S4A oparte jest o platformę bazodanową Oracle, może działać w oparciu o architekturę dwu- (klient - serwer) lub trójwarstwową (klient - serwer aplikacji - serwer). Oprogramowanie klienckie składa się z ponad 1200 modułów programowych wykonanych głównie w technologii Oracle Forms oraz Oracle Reports, ale również Java oraz TEX. S4A współpracuje z internetowym modułem WEB S4A opartym o bazę PostgreSQL dostępnym poprzez e-KUL.

W zakresie modelowania struktur danych wykorzystywany jest Oracle Designer - produkcyjnie wykorzystywanych jest ponad 700 tabel z ponad 4000 atrybutów. Procesy biznesowe modelowane są przy pomocy ARIS.

S4A budowane jest metodą drobnych kroków: analiza, projekt, wykonanie oprogramowania, testy, wdrożenie, poprawki i od nowa aż do uzyskania zadowalającego efektu.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona