KAPITAŁ SPOŁECZNY – TEORIA I PRAKTYKA

(red. nauk. Monika Adamczyk)

 

Od Redaktora Naukowego (Monika Adamczyk)

 

A. Śliz, M. S. Szczepański, Wielokulturowość a kapitał społeczny?

 

K. Kubala, Zaufanie do elit politycznych w Polsce. Dziedzictwo i teraźniejszość

 

M. Adamczyk, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania typów kapitału społecznego w Polsce. Studium empiryczne

 

KOMENTARZ: J. Gralczyk, Partycypacja - remanent doświadczeń

 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

 

S. Lis, Formy życia społecznego według Maxa Schelera

 

 

W. Misztal, Sfera publiczna w Polsce. Nadzieje, oczekiwania i rozczarowania

 

P. Eberhardt, Fazy rozwoju demograficznego Polski

 

W. Jedynak, Wybrane zagadnienia etyki zawodowej socjologa

 

 

RECENZJE

 

Mariusz Zemło, Między szkołą a domem. Konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss 361 (Katarzyna Książka).

 

Julia Häuberer, Social Capital Theory. Towards a Methodological Foundation, VS Verlag für Sozialwissenschaften – Wiesbaden 2011, ss. 330 (Agnieszka Telusiewicz-Pacak).

 

Don Tapscott. Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, 2010? (Adam Trawiński).

 


SPRAWOZDANIA

 

J. Szegda, Sprawozdanie z konferencji „Tożsamość religijna w nowoczesności” (26-27.06.2013 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2015, godz. 13:01 - Tomasz Peciakowski