SZANSE I WYZWANIA EUROPEJSKIEJ POLITYKI MIGRACYJNEJ W XXI W.

(red. nauk. Andrzej Szabaciuk)

 

Od Redaktora Naukowego (Andrzej Szabaciuk)

 

Janusz Balicki, Przesłanki demograficzne islamofobii w Zachodniej Europie. Analiza krytyczna

 

Monika Banaś,  Migration in the Nordic Political Discourse. Towards the Revised Approach

 

Magdalena Lesińska, Państwa Partnerstwa Wschodniego w polityce migracyjnej Polski i UE - dylematy i uwarunkowania

 

Andrzej Gil, Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej w regionie kaspijskim na przykładzie obwodu astrachańskiego

 

Andrzej Szabaciuk, Wybrane problemy polityki imigracyjnej Federacji Rosyjskiej

 

Marta Janus-Falkowską, Zmiany w polityce imigracyjnej Konfederacji Szwajcarskiej. Zwycięstwo społeczeństwa nad elitami

 

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

 

Mateusz Nieć, Filozofia polityki Victora Frankla w cieniu Holocaustu. Refleksje politologa

 

Michał Gierycz, O pojmowaniu antropologii politycznej na gruncie politologii

 

Elżbieta Muciek, Antropologia polityczna – między etnologią a politologią

 

Konrad Słowiński, Ustrój samorządu miejskiego w Radomiu w latach 1915-1939

 

 

RECENZJE

 

Janusz Mariański, Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss 230 (Mariusz Zemło).

 

Małgorzata Klatt, The Poles & Australia, Australian Scholarly Publishing / Arcadia, Melbourne 2014, ss 129 (Andrzej Jaroszyński).

 

Społeczeństwo wiedzy. uwarunkowania społeczne i kulturowe, red. S. Lis i M. Ziemba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2013, s. 332 (Mariusz Zemło)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

„Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej – nowe otwarcie”, Warszawa,  5-6 czerwca 2014 roku (Beata Piskorska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2015, godz. 12:56 - Tomasz Peciakowski