REGION AZJI CENTRALNEJ: BEZPIECZEŃSTWO, GOSPODARKA, POLITYKA, HISTORIA

(red. nauk.: Tomasz Stępniewski)

 

Wprowadzenie (Tomasz Stępniewski)

 

Tomasz Stępniewski, The place of Central Asia in Poland’s foreign policy

 

Peter Plenta, Forever (un)stable regimes? The comparison of Kazakhstan and Kyrgyzstan

 

Andrzej Wierzbicki, Etnogeneza i tradycja wynaleziona jako instrumenty legitymizacji władzy w państwach Azji Centralnej

 

Andrzej Gil, Chiński Turkiestan (Xinjiang) w polityce Związku Radzieckiego

 

Krzysztof Kozłowski, Geopolityczne znaczenie poradzieckiej Azji Centralnej w kontekście przemian na rynkach gazu ziemnego

 

Magdalena Rozenek, Zagrożenie fundamentalizmem islamskim w poradzieckiej Azji Centralnej

 

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

 

Piotr Romaniuk, Katarzyna Brukało, Ochrona zdrowia jako obowiązek państwa. Ewolucja polskiego ustroju konstytucyjnego w aspekcie przepisów dotyczących zdrowia

 

Grzegorz Gawron, Universal Design - Projektowanie uniwersalne jako idea w dążeniu do osiągania partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych

 

RECENZJE

 

Rzeszów – parafialnie zaangażowany: rec. ks. W. Jedynak, Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie. Studium socjologiczno-pastoralne (Hubert Kotarski)

 

SPRAWOZDANIA

 

Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. „Wojna Rosji z Ukrainą. Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej” (Warszawa, 10 marca 2015 r.)

 

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka” (Lublin, 31 marca 2014 r.)

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2015, godz. 18:03 - Tomasz Peciakowski