Tezy do dyplomowania na Filologii Germańskiej na rok akademicki 2018/19

 

 

Seminaria magisterskie

 

Tezy do egzaminu magisterskiego 2018/2019

Seminarium literaturoznawcze dr hab. Marek Jakubów

 

 1. Motyw Galicji w twórczości Josepha Rotha
 2. Powieść kryminalna: cechy gatunkowe 
 3. Założenia ideowe niemieckojęzycznej literatury okresu Burzy i Naporu
 4. Wczesna twórczość dramatopisarska Fryderyka Schillera
 5. Der Verbrecher aus verlorener Ehre – eine wahre Geschichte Fryderyka Schillera jako wzorzec niemieckojęzycznej noweli kryminalnej
 6. Die Judenbuche Annetty von Droste-Hülshoff jako przykład niemieckojęzycznej noweli kryminalnej
 7. Prądy literackie okresu międzywojennego w literaturze niemieckojęzycznej
 8. Twórczość powieściowa Heimito von Doderera
 9. Założenia ideowe niemieckojęzycznej literatury okresu poetyckiego realizmu
 10. Nowelistyczna twórczość Conrada Ferdinanda Meyera
 11. Nowela okresu realizmu niemieckiego: cechy gatunkowe
 12. Główne nurty w niemieckojęzycznej literaturze lat 60. i 70. XX wieku 
 13. Twórczość nowelistyczna Friedricha Dürrenmatta
 14. Powieść detektywistyczna: cechy gatunkowe
 15. Założenia ideowe literatury niemieckiego romantyzmu
 16. Twórczość prozatorska E.T.A. Hoffmanna
 17. Założenia ideowe literatury niemieckiego realizmu
 18. Twórczość powieściowa Theodora Fontane

 

Tezy do egzaminu magisterskiego 2018/2019

Seminarium magisterskie z kulturoznawstwa dr hab. Max Stebler

 

 1. Autorinnen und Autoren in Deutschland, die Kinder der Immigration sind
 2. Trümmerliteratur
 3. Der deutsche Erziehungsroman
 4. Autorinnen der Deutschschweiz
 5. Deutsche Romanverfilmungen
 6. Deutsche Autorinnen und Autoren über Polen
 7. Schlesische Autoren, die auf Deutsch schreiben
 8. Deutsche Stadtromane
 9. Das Bild Polens in ausgewählten deutschen Zeitschriften und Zeitungen
 10. Die wichtigsten Autorinnen und Autoren der DDR
 11. Der österreichische Heimatroman
 12. Die katholische Literatur in Deutschland: Romane

 

Seminaria licencjackie

 

Seminarium kulturoznawcze - prof. Małgorzata Dubrowska

 

 1. Erzählformen
 2. Epik als literarische Gattung
 3. Drama
 4. Lyrik
 5. Der innere Monolog
 6. Thomas Mann als Vertreter der Dekadenzliteratur
 7. Literatur der Weimarer Republik
 8. Der Roman der Weimarer Republik
 9. Neue Sachlichkeit
 10. Exilliteratur: historisch-politischer Hintergrund, Orte des Exils, Verlage
 11. Themen, Tendenzen, Gattungen und Autoren der Exilliteratur
 12. Exilliteratur zum Thema NS-Staat
 13. Zum Begriff: Kahlschlagliteratur. Trümmerliteratur
 14. Gattungen, Themen und Autoren der Trümmerliteratur
 15. Kurzgeschichte
 16. Novelle
 17. Gründungsmythen der DDR
 18. DDR-Prosa über den Nationalsozialismus und Krieg 1949-61
 19. Gedächtnistheorien: Gedächtnisorte, kollektives Gedächtnis
 20. Kommunikatives und kulturelles Gedächtnis

 

 

Seminarium kulturoznawcze – dr Justyna Ofierska

 

 1. Religionen und Konfessionen im deutschsprachigen Raum.
 2. Christliche Traditionen der deutschsprachigen Länder.
 3. Nationalfeiertage in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz – ihre kulturelle Bedeutung.
 4. Die kulturelle Bedeutung der Dialekte im deutschsprachigen Raum.
 5. Die deutsche Gesellschaft des Dritten Reiches im Film von O. Hirschbiegel „Der Untergang“.
 6. Das Drama der deutschen Juden im Film: „Der letzte Zug“.
 7. Das Bild der DDR im Film: „Good Bye Lenin“.
 8. Vor- und Nachteile des Lebens in einer multikulturellen Gesellschaft anhand der Pressetexte der deutschsprachigen Länder.
 9. Die Etappen auf dem Weg zur deutsch-polnischen Versöhnung seit der Nachkriegszeit bis heute.
 10. Flüchtlinge im deutschsprachigen Raum – Migrationsprobleme und ihre Lösungsmöglichkeiten.
 11. Martin Luther als Vater der deutschen Sprache.
 12. Der Einfluss der Reformation auf die Entwicklung der deutschen Gesellschaft.
 13. Die Beispiele des Wiederstandes gegen den Nationalsozialismus im Dritten Reich.
 14. Die deutschen Vertriebenen – Gründe und Konsequenzen der Aussiedlung der deutschen Bevölkerung der Nachkriegszeit aus den polnisch gewordenen Gebieten.
 15. Ursachen der Teilung Deutschlands und der Existenz von zwei deutschen Staaten.
 16. Die Schritte auf dem Weg Deutschlands zur Wiedervereinigung.
 17. Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung der alten und neuen Bundesländer in Deutschland nach der Wiedervereinigung.

 

Seminarium licencjackie z zakresu glottodydaktyki – dr Eliza Chabros

 1. Glottodydaktyka jako nauka, jej przedmiot i metody badawcze
 2. Glottodydaktyka i jej relacje z naukami pokrewnymi
 3. Uczenie się/ nauczanie z perspektywy konstruktywizmu
 4. Motywacja i motywowanie w procesie uczenia się/ nauczania języków obcych
 5. Autonomia w uczeniu się/ nauczaniu języków obcych
 6. Kompetencje nauczyciela języka obcego
 7. Twórcze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w uczeniu się/ nauczaniu języka obcego
 8. Ocenianie kształtujące w procesie uczenia się/ nauczania języka obcego
 9. Znaczenie interakcji ustnej na zajęciach językowych
 10. Rozwijanie sprawności produktywnych i receptywnych na zajęciach językowych
 11. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń uzdolniony, uczeń z dysleksją, dysgrafią, uczeń niepełnosprawny)
 12. Dydaktyka języków specjalistycznych
 13. Szczególne uwarunkowania procesu uczenia się uczniów w różnym wieku
 14. Indywidualizacja procesu nauczania
 15. Rola kompetencji interkulturowej w edukacji obcojęzycznej

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 16:23 - Sylwia Mitko