SPIS TREŚCI

 

 

 

I. TEORIA I PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNA 

 

Agata Celińska-Miszczuk, Williama Sterna personalisty­czna perspektywa typologiczna 

William Stern’s personalistic perspective of typology (Sum.) 

Nancy O'Donnell, Group Therapy. Reaching Fulfillment with Others  

Justyna Iskra, Ekspresja rozwoju osobowości Antoine de Saint-Exupéry w jego twórczości literackiej. Jakościowa i ilościowa analiza

The expression of Antoine de Saint-Exupéry’s personality develop­ment in his literary creativity. A qualitative and quantitative analysis (Sum.)

Monika Sadowska, Marta Brachowicz, Struktura inteli­gencji emocjonalnej

The emotional intelligence’s structure (Sum.)

Małgorzata Kulik, Cierpienie, które przerasta czyli o wypaleniu lekarzy pracujących z ludźmi przewlekle chorymi

The suffering which goes beyond strengths – burnout syndrome of the doctors who work with chronically ill people (Sum.) 

 

II. Z PSYCHOLOGII REHABILITACJI

 

Anna Szudra, Etyczne aspekty sztuki osób niepełnosprawnych. . . .

The ethical aspects of artistic work of people with disability (Sum.).

Katarzyna Mariańczyk, Wojciech Otrębski, Przystoso­wanie społeczne a strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w sytuacji pracy u osób niepełnosprawnych

Social adaptation and strategies of coping with psychical load in situation of professional work among handicapped persons (Sum.)

Renata Smoleń, Andrzej Sękowski, Ocena poczucia jakości życia u osób z upośledzeniem umysłowym w kontekście zmiennych psychospołecznych

The assessment of sense of life quality of mentally handicapped people in the context of psychosocial variables (Sum.)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2009, godz. 12:57 - Radosław Bułtowicz