Prezentacja 5. tomu Opera omnia Josepha Ratzingera

Prezentacja 5. tomu Opera omnia Josepha RatzingeraPochodzenie i przeznaczenie to tytuł 5. tomu Opera omnia Josepha Ratzingera. Prezentacja kolejnej części dzieł wszystkich emerytowanego papieża z udziałem kard. Gerharda Müllera została zaolanowana na KUL 21 listopada 2022 o godz. 11.00 w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031. KUL jest wydawcą dzieł wszystkich Benedykta XVI w języku polskim.

 

Człowiek w zasadzie od zawsze stawiał sobie pytanie o własne pochodzenie – przypomina we wstępie jeden z redaktorów serii ks. prof. Krzysztof Góźdź. W ciągu swoich dziejów różnie je rozumiał, ciągle na nowo je nawet pogłębiał, aż w końcu – w obliczu współczesnej sekularyzacji i relatywizacji prawdy – doszedł do absurdu, że to on jest stwórcą samego siebie. W imię tzw. „postępu" przestała się liczyć nawet teoria ewolucji, a zaczęła dominować pierwotna pokusa sprzeciwienia się boskiemu Logosowi, odwiecznemu Rozumowi, żywemu Bogu (por. Rdz 3-4). Tak ów „postęp" zataił nie tylko pierwotne pochodzenie człowieka od Boga Stwórcy, lecz także nie miał pojęcia o przeznaczeniu człowieka i upatrywał je jedynie w szczęściu doczesnym. Joseph Ratzinger – Benedykt XVI przeciwstawiał się takiemu rozumieniu człowieka zarówno jako profesor uniwersytecki, jak też jako papież. Dlatego tytuł piątego tomu Opera omnia Josepha Ratzingera – Pochodzenie i przeznaczenie – brzmi jako wielkie wyzwanie dla współczesnego człowieka i świata. Oznacza on najogólniej, że człowiek jest stworzeniem Bożym, a więc pochodzi od Boga Stwórcy i ma swoje spełnienie w Bogu, czyli przeznaczony jest do życia wiecznego w Bogu. Człowiek nie jest zatem przypadkiem ewolucji, lecz pochodzi od Boga i jest Jego obrazem (Rdz 1,27). Najjaśniej obraz ten widnieje w Bożym Synu, który stał się człowiekiem. A Maryja Wniebowzięta wyraża oczekiwane spełnienie człowieka.

Opera omnia tom VTom 5. Opera omnia Josepha Ratzingera słusznie zawiera znamienny podtytuł „Nauka o stworzeniu – Antropologia – Mariologia", któremu odpowiada podział na trzy części. Pierwsza część mówi o pochodzeniu człowieka i świata z odwiecznego rozumu i miłości Boga. Wyraża wiarę i sens stworzenia w biblijny przekaz: „Na początku Bóg stworzył"... Część druga pogłębia tę prawdę pochodzenia stworzenia od Boga przez ukazanie człowieka jako korony dzieła stwórczego, będącego obrazem Boga. Przez to imago i similitudo – obraz i podobieństwo – ukazana jest misja człowieka w świecie oraz wyrażona jest istota człowieczeństwa w ogóle. Człowiek jest bowiem nie tylko stworzeniem Bożym, gdyż na swój sposób jest nim także i zwierzę i roślina, ale przez to, że człowiek jest obrazem Boga – jest on także osobą, najwyższym z bytów. Dlatego posiada swoją nieskończoną godność. Została mu ona przywrócona – po grzechu pierworodnym – „z łaski", przez usprawiedliwienie wypływające z Chrystusowego odkupienia. Wyrazem tej łaski jest Maryja, Matka Pana, Wniebowzięta, typ i realny obraz spełnienia człowieka wierzącego w ogóle. Dzięki Jej fiat człowieczeństwo wróciło na swoje pierwotne tory i uczy się odpowiadać Bogu na Jego miłość w indywidualnej i powszechnej historii zbawienia.


Fotorelacja

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona