„Ubóstwo” - prezentacja książki kardynała Gerharda Ludwiga Müllera

Kardynał Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Kongregacji nauki Wiary przebywał w latach 1988-2002 każdego lata wiele tygodni w różnych krajach Ameryki Południowej jako duszpasterz i wykładowca. To doświadczenie pozwoliło mu spojrzeć krytycznie nie tylko na tamtejsze warunki życia ubogiej grupy społecznej i panujące różnice socjalne, ale także na brak zaangażowania ludzi odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.


W tym kontekście ksiądz kardynał opowiedział się za bezkompormisowym zaangażowaniem się przeciwko ubóstwu i niesprawiedliwości („teologia wyzwolenia”).


Wychodząc od osobistych doświadczeń autorzy prezentowanej pozycji, czyli kardynał Gerhard Ludwig Müller, Gustavo Gutiérrez i Josef Sayer wypowiadają się na temat ubóstwa.


Także Papież Franciszek podczas swojej pierwszej podróży na Lampeduzę, jak też podczas Światowych Dni Młodzieży w Brazylii, czy w czasie wielu innych spotkań podejmował temat ubóstwa, stawiając go w centrum swoich rozważań. Dlatego też napisał słowo wstępne do tej pozycji, wspierając wyraźnie zamysł kardynała Müllera. Chciałbym zaznaczyć jeszcze w tym kontekście, że argentyński jezuita, o. Juan Carlos Scannone, badacz teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej, wyjaśnił, że obecny papież jako arcybiskup Buenos Aires wspierał argentyński nurt teologii wyzwolenia.


Teologia wyzwolenia odbiła się dużym echem w Ameryce Południowej. Opiera się ona na nowym rozumieniu Kościoła, które zostały przedstawione w dokumentach Soboru Watykańskiego II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele "Lumen gentium" i Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes". Kościół w Ameryce Łacińskiej chciał wprowadzić te soborowe impulsy i zastosować je w realiach tego kontynentu. Wyznacznikiem tych zmagań są dokumenty z drugiego i trzeciego walnego zgromadzenia biskupów Ameryki Południowej w Medellin i Peubla. Co prawda w instrukcjach Kongregacji Nauki Wiary z roku 1984 i 1986 niektóre tendencje zostały ocenione bardzo krytycznie, ale ogólnie rzecz biorąc możliwość i konieczność autentycznej i oryginalnej teologii wyzwolenia została przedstawiona pozytywnie. W jednym z listów skierowanych do brazylijskiej Konferencji Episkopatu z roku 1986 papież Jan Paweł II napisał: „że teologia wyzwolenia nie daje się tylko uzasadnić, ale jest wręcz przydatna i konieczna.”

Strona 1 z 4 :: Idź do strony: [1] 2 3 4

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona