W ramach organizowanej przez Wydział Filozofii KUL i organizację ArgDiaP konferencji Argumentacja i retoryka klasyczna. ArgDiaP 2017 z inicjatywy Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric 25. października 2017 r. odbyły się warsztaty z argumentacji i krytycznego myślenia pt. Argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki jako sposób rozwijania umiejętności złożonych.

 

Więcej

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2017, godz. 09:13 - Leszek Wojtowicz