pobierz [jpg] [png] [pdf]

 

 

Zaproszeni wykładowcy

 • Piotr Francuz (Instytut Psychologii KUL) - Dlaczego ludzie mają trudności ze zrozumieniem przekazów audiowizualnych?
 • Wojciech Suchoń (Instytut Filozofii UJ) - Marka Tokarza Teoria Sytuacji
 • Maria Załęska (Katedra Italianistyki UW, prezes Polskiego Towarzystwa Retorycznego) - Retoryczne wzorce przekazywania wiedzy

 

 

25 października 2017

Centrum Transferu Wiedzy, s. 408

 

 • 08.30 | Warsztaty z argumentacji i krytycznego myślenia "Argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki jako sposób rozwijania umiejętności złożonych" [Instytut Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9, s. 111]
  ArgDiaP organizuje kursy w ramach szkoły IGSAR: Interdisciplinary (under-)Graduate School on Argumentation and RhetoricSzkoły IGSAR organizowane przy angielskojęzycznych konferencjach ArgDiaP adresowane są do doktorantów oraz studentów studiów licencjackich i magisterskich, natomiast szkoły IGSAR organizowane przy polskojęzycznych konferencjach adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów.

 

 • 11.45 | Otwarcie konferencji przy kawie i ciastku
 • 12.00 | Maria Załęska (UW) Retoryczne wzorce przekazywania wiedzy
 • 12.50 | Marek Lechniak, Andrzej Stefańczyk (KUL) Strategie argumentacji w teorii retoryki Arystotelesa: entymemat pozorny
  i entymemat obalający
 • 13.15 | Marcin Selinger (UWr) Zasada proporcjonalności w badaniach nad siłą argumentacji

 

 • 14.40 | Jakub Lichański (UW) Retoryka, matematyka i dowodzenia. Wprowadzenie do dyskusji
 • 15.05 | Jolanta Rytel (UKSW) Uwzględnianie perspektywy odbiorcy
  w tekstach argumentacyjnych tworzonych przez uczniów trzecich klas szkół podstawowych
 • 15.30 | Krzysztof A. Wieczorek (UŚ) Ocena argumentów w kontekście nauczania krytycznego myślenia

 

 • 16.30 | Sesja panelowa (przewodniczący: Michał Federowicz & Katarzyna Budzyńska) Argumentacja jako narzędzie porządkowania świata. Perspektywa edukacyjna. Paneliści: Marcin Karpiński (SEPAFWiUW), Krzysztof Biedrzycki (UJ), Maria Załęska (UW, PTR), Piotr Francuz (KUL), Zbigniew Marciniak (UW)

 

26 października 2017

Centrum Transferu Wiedzy, s. 114

 

 • 09.00 | Piotr Francuz (KUL) Dlaczego ludzie mają trudności
  ze zrozumieniem przekazów audiowizualnych?
 • 09.50 | Łukasz Perlikowski (UMK) Dialektyka racjonalności jako teoria argumentacji
 • 10.15 | Filip Kobiela (AWF Kraków) Argument z (anty)-autorytetu
  a typologia autorytetów prawdziwych i fałszywych
 • 10.40 | Szymon Makuła (UŚ) Wszyscy jesteście masonami, czyli argumentacja ad hominem a teorie spiskowe

 

 • 11.30 | Joanna Skulska, Janusz Świniarski (WAT) Teoria argumentacji
  i retoryka w wojnie informacyjnej
 • 11.45 | Paweł Kawalerski (WAT) Retoryka wojny informacyjnej
  - postulaty teoretyczno-metodologiczne
 • 12.00 | Damian Grzegorz Dzierżyński (WAT) Retoryka wojny informacyjnej - niszczenie toru informacyjnego
 • 12.15 | Dawid Dymkowski (WAT) Retoryka wojny informacyjnej
  - niszczenie toru energetycznego
 • 12.30 | Anna Bendrat (UMCS) Ciało - język - kultura: #body
  w narracjach internetowych jako metafora poszukiwania życiowej perfekcji
 • 12.55 | Barbara Ścigała-Stiller (IJP PAN) Rola argumentacji w procesie przekonywania i motywowania do działania stosowana na fanpage'ach przez trenerki fitness i trenerów personalnych

 

 • 14.20 | Wojciech Suchoń (UJ) Marka Tokarza Teoria Sytuacji
 • 15.10 | Robert Kublikowski (KUL) Rozumowanie materialne
  z perspektywy inferencjalizmu znaczeniowego Roberta B. Brandoma
 • 15.35 | Joanna Kiereś-Łach (WSPA) Rola argumentów etotycznych
  w perswazji. Stanowisko Chaima Perelmana

 

 • 16.30 | Natalia Żyluk, Dorota Żelechowska, Mariusz Urbański (UAM)
  "Find Out" - narzędzie do badania rozumowań abdukcyjnych
 • 16.55 | Olena Yaskorska, Katarzyna Budzyńska (IFiS PAN) Metoda
  dla konstrukcji i formalizacji opisu dialogów naturalnych
 • 17.20 | Agnieszka Budzyńska-Daca (UW), Martin Hinton (UŁ) Strategie perswazyjne w polskich i amerykańskich mowach do wyborców w czasie debat finałowych

 

 • 17.45 | Zamknięcie konferencji

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017, godz. 15:23 - Andrzej Zykubek