Wiele twarzy Republikanizmu

Dziedzictwo tradycji i wyzwania współczesności

kliknij, aby pobrać plakat w pliku pdfKatedra Metodologii Filozofii oraz Katedra Historii Europy Wschodniej KUL zapraszają na II ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Wiele twarzy Republikanizmu – dziedzictwo tradycji i wyzwania współczesności. Konferencja odbędzie się w sali 208 Collegium Norvidianum w dniach 3-4 grudnia br.

Program

Piątek - 3 grudnia 2010

 • 12:00-12:15 Ks. Prof. Stanisław Janeczek Dziekan Wydziału Filozoficznego KUL i prof. Paweł Kawalec, Dyrektor Instytutu Filozofii Teoretycznej KUL — otwarcie konferencji
 • 12:15-12:30 prof. Hubert Łaszkiewicz (Katedra Historii Europy Wschodniej) i dr Rafał Paweł Wierzchosławski (Katedra Metodologii Filozofii) — słowo od organizatorów
 • Wykład otwierający - prowadzi prof. Hubert Łaszkiewicz
 • 12:30-13:30 prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz (IBL Warszawa), Republikanizm szlachecki Rzeczypospolitej Obojga Narodów - próba charakterystyki
 • 13:30-14:00 — lunch

Sesja I – prowadzi prof. Paweł Kawalec

 • 14:00-14:30 prof. Paweł Matyaszewski (KUL), Między monarchią a republiką, czyli Rzeczpospolita szlachecka w oczach Monteskiusza
 • 14:30-15:00 mgr Ewa Wyrębska (IF UŁ), Pojęcie wolności w republikanizmie Immanuela Kanta a jej ujęcie neorepublikańskie u Philippa Pettita
 • 15:00- 15:30 mgr Bartłomiej Radziejewski (UKSW), Noblesse oblige. Idea obywatelstwa w staropolskiej myśli politycznej XVI wieku
 • 15:30-15:45 - kawa

Sesja II – prowadzi ks. prof. Andrzej Bronk

 • 15:45-16:15 mgr Paweł Marczewski (IS UW), Tradycja republikańska wobec problemu imperium
 • 16:15-16:45 dr Agnieszka Nogal (ISP/IF UW), O republikańskiej cnocie grzeczności
 • 16:45-17:00 kawa
 • 17:00-19:00 Solidarna Republika: dyskusja okrągłego stołu wokół książek Elżbiety Ciżewskiej Filozofia publiczna solidarności. Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej oraz Zbigniewa Stawrowskiego, Solidarność znaczy więź
  • Dr Elżbiera Ciżewska (ISNS UW),
  • prof. Zbigniew Stawrowski (ISP),
  • prof. Hubert Łaszkiewicz (IH KUL),
  • ks. Prof. Alfred Wierzbicki (Instytut Jana Pawła II KUL),
  • dr Rafał Wierzchosławski (IF KUL)
 • 19:30 – uroczysta kolacja (stołówka KUL)

Sobota 4 grudnia 2010

Sesja III – prowadzi prof. Paweł Matyaszewski

 • 09:30-10:00 prof. Zbigniew Stawrowski (ISP Warszawa), Republikanizm Hegla
 • 10:00-10:30 dr Krzysztof Kędziora (IF UŁ), Tocqueville i Mill o społecznej roli religii
 • 10:30-11:00 mgr Joanna Miksa (IF UŁ), Jacek Kuroń wobec wartości republikańskich – pokrewieństwa i odrębności
 • 11:00-11:15 kawa

Sesja IV – prowadzi prof. Hubert Łaszkiewicz

 • 11:15-11:45 dr Elżbieta Ciżewska (ISNS UW), Poszukiwanie formy. Współczesne republikańskie projekty polityczne w Polsce i w Hiszpanii
 • 11:45-12:15 dr Rafał Wierzchosławski (IF KUL), Współczesne dylematy neo-republikańskej koncepcji obywatelstwa
 • 12:15-13:00 dyskusja i podsumowanie konferencji
 • 13:00 obiad (stołówka)
Autor: Marcin Gapski
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2011, godz. 21:07 - Marcin Gapski