Decyzją komisji konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Towarzystwa Przyjaciół KUL, PKO Banku Polskiego oraz Fundacji PKO Banku Polskiego, wśród laureatów konkursu o „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL” znalazły się studentki kierunku psychologia: 

1. Gorczyca Klaudia

2. Kujawa Aleksandra

3. Pietnoczko Magdalena

 

Przedmiotem konkursu „Stypendium Jubileuszowe 100-lecia KUL" było opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu. Laureaci otrzymają stypendium w wysokości 9 tys. brutto. Fundatorem stypendiów jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017, godz. 13:37 - Małgorzata Bąk