Komisja Konkursowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie lub doktorskie w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym, przyznała dr Dianie Müller wyróżnienie w kategorii praca doktorska za pracę „Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisławy Steuden. Serdecznie gratulujemy!

 

1 grudnia 2012

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2012, godz. 20:04 - Agata Błachnio