Zadania Kancelarii

Do zadań Kancelarii Rektorskiej należy w szczególności:


1) organizacja pracy i obsługa administracyjno-biurowa Rektora, Prorektorów oraz Dyrektora Kancelarii i Gabinetu Rektora;


2) koordynowanie, organizowanie oraz obsługa spotkań i podróży służbowych Rektora, Prorektorów oraz Dyrektora Kancelarii i Gabinetu Rektora;


3) przekazywanie decyzji i poleceń Rektora, Prorektorów oraz Dyrektora Kancelarii i Gabinetu Rektora jednostkom organizacyjnym lub pracownikom Uniwersytetu;


4) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji;


5) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji wpływającej i wychodzącej, w tym dokumentacji dotyczącej wniosków o patronat Rektora i przyznanych patronatów;


6) prowadzenie rejestru organizacji studenckich.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona