Zgłoszenie projektu

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VII edycji Festiwalu!

Formularz karty projektu na KUL:
karta_projektu_LFN_2010_kul.doc

(proszę włączyć makra)

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, żeby wszystkie zmienne w polach rozwijanych zostały wybrane. Między polami najłatwiej poruszać się strzałkami kierunkowymi lub tabulatorem (tab - do przodu, tab+shift - do tyłu). Pomoc (tylko w zalecanym edytorze MS Word) – klawisz F1 po najechaniu na właściwe pole wyboru. 
 

Zachęcamy do opracowania i nadsyłania wraz ze zgłoszeniem logo projektu oraz dodatkowych materiałów graficznych (grafika, rysunek, zdjęcie, mapa, niewielkich rozmiarów animacja flash, .gif etc.). Będzie ono umieszczone w serwisie internetowym Festiwalu obok szczegółowego opisu projektu. Prosimy o przesłanie plików koordynatorom wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona