Repozytorium Instytucjonalne KUL


Repozytorium Instytucjonalne KUL jest otwartą, pełnotekstową bazą danych zawierającą publikacje pracowników i doktorantów KUL oraz prace wydane w KUL. Oferuje możliwość deponowania, udostępniania oraz archiwizowania cyfrowych utworów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktyczno-edukacyjnych.

Repozytorium ma na celu zapewnienie zintegrowanego systemu informacji o dorobku naukowym Uniwersytetu, upowszechnianie oraz promowanie osiągnięć naukowych pracowników i doktorantów KUL, jak również wspomaganie procesu dydaktycznego.

Publikowanie materiałów w Repozytorium opiera się na procesie autoarchiwizacji. Polega on na deponowaniu dokumentu cyfrowego bezpośrednio przez autora lub współautorów dzieła.

Repozytorium gromadzi, udostępnia i archiwizuje publikacje oraz materiały niepublikowane pracowników i doktorantów Uniwersytetu w postaci artykułów naukowych, książek, materiałów dydaktycznych, konferencyjnych, rozpraw doktorskich itp.

Wszystkie dokumenty zdeponowane w Repozytorium są trwale archiwizowane i zabezpieczone. Z założenia dostęp do zarchiwizowanych w bazie materiałów jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona