20 (2010), nr 1

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Aleksander Peczenik

Niepozytywistyczna koncepcja prawa

Non-Positivist Conception of Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Stanisław Leszek Stadniczeńko

Stosunki rodzice-dzieci po ustaniu małżeństwa (przez rozwód), a także uchyleniu wspólnoty małżeńskiej (przez separację)

Parents-Children Relations after Cessation of Marriage (by Divorce) and after Dissolution of Conjugal Community (by Separation)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Artur F. Utz

Prawo naturalne jako pojęcie zbiorcze niepozytywistycznych teorii prawa

Natural Law as a Collective Notion of Non-Positivist Theories of Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Rafał Sura, Andrzej Spratek

Likwidacja Banku Polskiego S.A. i utworzenie Narodowego Banku Polskiego

The Liquidation of the Polish Bank Plc and the Creation of the National Bank of Poland

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jolanta Bucińska

Koncepcje regulacji społecznych praw człowieka w najnowszych konstytucjach państw europejskich

Concepts of Regulations of Social Human Rights in the Latest Constitutions of the European States

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Robert Andrzejczuk

Księdza Profesora Franciszka Mazurka koncepcja prawa człowieka

The Concept of Human Rights by the Reverend Professor Franciszek Mazurek

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Piotr Wiśniewski

Radiofonia i telewizja jako narzędzia służące wykonywaniu zadania nauczycielskiego Kościoła. Gwarancje prawne i ich realizacja w Polsce po roku 1989

Radio Broadcasting and Television as Tools for Realisation of the Teaching Mission of the Church. Legal Guarantees and Their Application in Poland Since 1989

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jolanta Bucińska

Prawa społeczne w ujęciu Księdza Profesora Franciszka Mazurka

Social Rights as Interpreted by Reverend Professor Franciszek Mazurek

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Marta Migalska

Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy. Elementy prawne

The Consent of a Patient or Another Authorised Subject. Legal Aspects

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Marta Greszata-Telusiewicz

Zasada apelacyjności w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa

The Principle of Appealability in a Marriage Nullity Case Under Canon Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Grzegorz Wojciechowski

Status prawny Kościoła metropolitalnego sui iuris

The Legal Status of the Metropolitan Sui Iuris Church

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Jerzy Adamczyk

Kompetencje legislacyjne biskupa diecezjalnego w zakresie munus sanctificandi

Legislative Competence of the Diocesan Bishop in Munus Sanctificandi

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Piotr Zacharczuk

Pojęcie spalarni i współspalarni odpadów

The Notion of Incineration Plant and Co-Incinerator of Waste

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Piotr Kasprzyk

Prawne aspekty wymiany danych w związku z informatyzacją Urzędów Stanu Cywilnego

Legal Aspects of Data Exchange in Connection with the Computerization of Register Offices

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Ginter Dzierżon, Ewolucja doktryny oraz dyscyplin dotyczących przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego (Józef Krukowski)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Adam Wiśniewski, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Gdańsk: Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2008 (Krzysztof Orzeszyna)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Piotr Ryguła, Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1932, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009 (Józef Krukowski)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kanonistów „Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła”, Częstochowa, 8-9 września 2009 roku (Anna Słowikowska)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Sprawozdanie z sympozjum „Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym”, Kraków, 19 listopada 2009 roku (ks. Marek Zaborowski)

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2015, godz. 01:25 - Marek Smarzewski