30 (2020), nr 2

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Aneta Biały

Problematyka prawa własności ludzkiego ciała i jego części w praktyce orzeczniczej Australii. Wybrane zagadnienia
Problems of the Property Rights of the Human Body and its Parts in Australia's Judicial Practice. Selected Issues

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-1

Marek Dąbrowski

Ocena sporu pod kątem zasadności skierowania stron do mediacji przez sąd w perspektywie doświadczeń europejskich

Assessment of the Dispute in Terms of the Legitimacy of Referring Parties to Mediation by the Court in the Perspective of European Experience

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-2

Dariusz Makiłła

Grocjuszowska systematyka prawa

Grotius Law Systematics

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-3

Przemysław Niemczuk

Ugoda wodnoprawna jako szczególna konsensualna forma działania administracji

Water-Law Settlement as a Special Consensual Form of Administration Activity

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-4

Adrianna Ogonowska

Ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego a zrównoważony rozwój

Protection of the Marine Water of the Baltic Sea and Sustainable Development

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-5

Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński

Kluczowe aspekty ścigania sprawców oszustw podatkowych

Key Aspects of Proxecuting Tax Fraud Perpetrators

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-6

Dominika Skoczylas

The Act on the National Cybersecurity System and Other Legal Regulations in the Context of Ensuring State Cybersecurity. Selected Issues

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i inne regulacje prawne w kontekście zapewnienia cyberbezpieczeństwa państwa. Zagadnienia wybrane

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-7

Piotr Telusiewicz

Przesłanki uzyskania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Conditions for Obtaining the Parental Supplementary Benefit

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-8

Adam Wróbel

Przestępstwo handlu niewolnikami (art. 8 p.w.k.k.)

Crime of Slave Trade (art. 8 p.i.c.c.)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-9

Wojciech Wytrążek

Administracyjnoprawny charakter nadania statusu miasta na wniosek gminy

Administrative and Legal Nature of Granting City Status at the Request of the Commune

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-10

Prawo kanoniczne

Leszek Adamowicz

Miłosierdzie w prawie Katolickich Kościołów Wschodnich

Mercy in the Canon Law of Eastern Catholic Churches

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-11

Lidia Fiejdasz-Buczek

Zagadnienia wybrane z procesu beatyfikacyjnego Pawła Yun Ji-Chunga i jego 123 Towarzyszy Męczenników

The Beatification Process of Paul Yun Ji-Chung and His 123 Martyrs Companions. Chosen Aspects

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-12

 


GLOSY


Sławomir Zwolak

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt II OSK 1410/16

Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 17 April 2018, II OSK 1410/16

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20302-13

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2021, godz. 18:24 - Marek Smarzewski