English version

 

 
dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL

                     

psycholog, dyplomowany logopeda 

 

Kierownik Katedry Psychologii Emocji i Motywacji

       

Katedra Psychologii Emocji i Motywacji KUL    

Al. Racławickie 14 
20-950 Lublin
pokój C-510

Tel. 81 44 53 510 (w godzinach konsultacji)

e-mail: gatta@kul.pl

 agata_bachnio_169


 

 

Zainteresowania badawcze

psychologia nowych mediów (Internet, portale społecznościowe), uzależnienie od telefonów komórkowych, nieuczciwość akademicka, psychologia emocji (agresywne zachowania kierowców), niepłynność mowy (postawy wobec osób jąkających się), spędzanie czasu wolnego.

 

Ostatnie publikacje (od 2012 - )

JCR Journal Citation Reports

 

European Reference Index for the Humanities (ERIH)

inne

 

Działalność organizacyjna, redakcyjna i recenzowanie

Członek International Association for Cross-Cultural Psychology IACCPPolskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS).

Editor Board in International Journal of Applied Psychology.

Członek Klubu Miłośników Listy Filadelfijskiej

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Associate Editor in Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna)

Kierownik Katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL

Vice-Dyrektor Instytutu Psychologii ds. nauki i kontaktów międzynarodowych

Kierownik LAB A&A

 

Recenzent artykułów naukowych dla redakcji: Psychologia Społeczna, Polish Psychological Bulletin, Cyberpsychology & Behavior, Quality of Life, Roczniki Psychologiczne, International Journal of Applied Psychology, Time&Society, Computers in Human Behaviour, Studia Psychologica, EJPAU, Medycyna Pracy

 

Projekty i granty

2019 Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pt. Związek uważności i samokontroli oraz uzależnienia od telefonów komórkowych moderowany podatnością na nudę i samotnością, a także odczuwanie emocji pozytywnych i negatywnych jako skutek tego uzależnienia. Badania na adolescentach i młodych dorosłych. (kierownik)

2019 – 2021 Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pt. Pomaganie przez klikanie" jako forma regulacji emocji a poczucie winy i wstydu u osób nadmiernie zaabsorbowanych Facebookiem (kierownik)

2018-2020 Perspektywa międzykulturowa uzależnienia od telefonów komórkowych i phubbingu NCN, HARMONIA (kierownik)

2018-2020 Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania, NCN, OPUS (kierownik)

2018 Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pt. Funkcjonowanie społeczne i rodzinne a problematyczne korzystanie z portali społecznościowych. (kierownik)

2016-2017 Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pt. „Funkcjonowanie emocjonalne a uzależnienie od Facebooka oraz jego związki ze zdrowiem psychicznym” nr 100/HM/2016 (kierownik)

2016-2017 Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pt. Neuronalne korelaty uzależnienia od portali społecznościowych w zakresie kontroli poznawczej nr 101/HM/2016 wykonawca

2017 - 2019 Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pt. Charakterystyka zjawiska ryzykownego i problemowego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych przez młodzież szkół podstawowych (wykonawca)

2015-2017 Kulturowe i osobowe determinanty korzystania z portali społecznościowych - NCN, OPUS (kierownik)

2004 - Psychologiczne determinanty nielojalności w relacjach interpersonalnych. Badania empiryczne. Promotorski grant z KBN-u, 2 HO1F 001 25 (wykonawca)

Grant wydawniczy Rektora KUL. Na książkę Bliżej emocji I.

Grant wydawniczy Rektora KUL. Na książkę Bliżej emocji II.

Grant wewnętrzny Rektora KUL. Na Międzynarodową Konferencje Bliżej Emocji III

Grant wydawniczy Rektora KUL. Na książkę Closer to emotions III.

 

Współpraca międzynarodowa

2014 - obecnie, koordynator badań związanych z użytkowaniem portali społecznościowych. Kraje biorące udział: Liban, Chiny, USA, Włochy, Francja, Turcja, Izrael, Rumunia, Jordania.

2011 – obecnie, udział w projekcie IPATHA (International Project Attitudes Toward Human Attributes, adaptacja metody do badania postaw wobec osób jąkających się (POSHA-S) we współpracy z prof. Kennethem St. Louis (West Virginia University, USA)

2011 – obecnie, projekt „Agresja i gniew u kierowców” we współpracy z prof. Davidem Wiesenthalem i zespołem (York University, Canada)

2011 – obecnie, projekt „Zachowania lękowe u kierowców” we współpracy z dr Markiem Sullman (Cranfield University, UK) i dr Joanne Taylor (Massey University, New Zealand)

2008 – obecnie, uczestnictwo w międzynarodowym projekcie Time Orientation Group (badania z użyciem ZTPI, założyciel grupy: prof. P. Zimbardo, University of Standford, USA)

 

więcej www.blizejemocji.pl/lab

 

Prowadzone zajęcia

psychologia Interentu, psychologia emocji, technologia informacyjna, przygotowanie prezentacji z użyciem technik multimedialnych, psychologia emocji społecznych, gry i zachowania nieuczciwe w organizacji

 

Książki i redakcje

monografie

Błachnio, A. (2008). Psychologia zdrady. Warszawa: Difin.

redakcje

Błachnio, A & Przepiórka, A. (Ed.). (2009). Closer to emotions 3. Lublin: Wydawnictwo Kul

Błachnio, A., Przepiórka, A. & Rowiński, T. (Ed.). (2010). Internet in Psychological Research. Wydawnictwo UKSW.

Błachnio, A & Gózik, A. (red.). (2006). Bliżej emocji. Lublin : Wydawnictwo Kul

Błachnio, A & Przepiórka, A. (red.). (2007). Bliżej emocji 2. Lublin: Wydawnictwo Kul

redakcje numerów specjalnych czasopism

Błachnio, A. i Przepiórka, A. (2013). Psychologia Społeczna, 3.

Przepiórka, A. i Błachnio, A. (2013). Polish Psychological Bulletin, 44(2).

Gorbaniuk, O., Kostrubiec, B., Musiał, D., Wiechetek, M., Przepiórka, A., Błachnio, A. (2011). Studia z Psychologii w KUL, 17.

 

 

Zainteresowania pozanaukowe

podróże: odwiedziłam ponad 30 krajów w Europie, Azji i Afryce

fotografia: wystawa fotografii "Izrael wielu kultur" (miejsce: Dom Kultury w Świdniku, Bożnica Chewra Nosim w Lublinie, KUL), pokaz zdjęć z Maroka (Kawiarenka Artystyczna Świdnik)

 

Błachnio, A (2015). Obrazy spod powiek. Wyd. Bezdroża

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2023, godz. 11:44 - Agata Błachnio