Pracownicy Katedry Psychologii Osobowości wzięli czynny udział w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych "Aktualia 2014", organizowanej przez Koło Naukowe Studentów KUL.

  • Prof. Piotr Oleś wygłosił referat pt. Psycholog wobec ludzkich problemów
  • Dr Tomasz Jankowski wygłosił referat pt. Struktura zaburzeń osobowości prezentowana w DSM-5
  • Dr Wacław Bąk wygłosił referat pt. Ja możliwe i standardy Ja w kontekście psychoterapii
Autor: Wacław Bąk
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2014, godz. 11:19 - Wacław Bąk