Pracownicy i Doktoranci Katedry Psychologii Osobowości

 
DSC_3928A_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Piotr Oleś, kierownik Katedry [www]

Posiada IIo specjalizacji z psychologii klinicznej, zainteresowania naukowe skupiają się wokół kwestii stałości i zmiany osobowości człowieka dorosłego, zwłaszcza w okresie przemian tzw. „połowy życia”, oraz kwestii złożoności i integracji systemu Ja, analizowanej z różnych perspektyw teoretycznych.

 

dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL, [www]

Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki dialogowości ludzkiego Ja. Dotyczą m.in.: fenomenu wewnętrznych dialogów – jego typów, osobowościowych uwarunkowań i pełnionych funkcji; zjawisk integracji i konfrontacji w wewnętrznych dialogach; dialogowej natury ludzkiego myślenia i jej związków z twórczością; powiązań wewnętrznej dialogowości z modlitwą; dialogowych aspektów mądrości, a także roli zjawisk dialogowych w kształtowaniu się tożsamości adolescentów.

 

 
ela_chmielnicka__kuter_400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Elżbieta Chmilenicka-Kuter, adiunkt

Prowadzi badania na gruncie teorii dialogowego Ja. Praca doktorska zrealizowana w ramach grantu KBN H01F037 25, pt. „Dynamika systemu znaczeń osobistych w wyniku konfrontacji z wyobrażoną postacią. Badania uczestników gier fabularnych.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Wacław Bąk, adiunkt [www]

Główne zainteresowania naukowe to poznawcza psychologia Ja, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samowiedzy oraz samoregulacji. Wyniki ostatnich badań podsumowane w postaci monografii "Standardy Ja. Hierarchiczny model samowiedzy" - Liberi Librii 2017

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Tomasz Jankowski, adiunkt [www]

Główne zainteresowania skupiają się wokół zagadnień mindfulness (uważności), samoświadomości, metapoznania, samoregulacji oraz ich wpływu na poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie człowieka. Aktualnie uczestniczy w międzynarodowych badaniach nad orientacją pozytywną, prowadzonych pod kierunkiem prof. P. Olesia oraz prof. G.V. Caprary z Sapienza Università di Roma. Jest beneficjentem kilku grantów finansowanych przez MNiSW i NCN. Prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się również terapią osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

 

dr Katarzyna Czubak, asystent

Moje główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji pomiędzy cechami osobowości a sferą afektywną oraz modelu skryptu afektywnego jako mechanizmu osobowościowego. Ponadto psychopatologii osobowości i emocji oraz psychologii sądowej. 
Praca doktorska pt. "Style przywiązania a doświadczanie miłości przez osoby z zaburzeniami osobowości".

 

Autor: Wacław Bąk
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2019, godz. 17:51 - Wacław Bąk