KATEDRA PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI

 

Katedra Psychologii Osobowości powstała w roku 2004 w wyniku podziału Katedry Psychologii Klinicznej i Osobowości, której stanowi naturalną kontynuację.

Katedra Psychologii Osobowości od lat współpracuje z zespołem prof. dr Huberta Hermansa z Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia), w ramach międzynarodowego programu „Motivation and Valuation”, realizując badania dotyczące systemu znaczeń osobistych człowieka, stałości i zmiany wartościowania doświadczeń, oraz dialogowych relacji w systemie Ja (m.in. fenomen dialogów wewnętrznych człowieka – eksplorowany w ramach prac doktorskich). Efekty współpracy, w ramach której pracownicy i doktoranci Katedry odbyli szereg wizyt i staży naukowych w Nijmegen, to liczne publikacje, które ukazały się w obiegu międzynarodowym i krajowym oraz organizacja (we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie) III Międzynarodowej Konferencji „The Dialogical Self” w sierpniu 2004 roku w Warszawie. Badania nad dialogowym Ja zaowocowały również wydaniem numeru tematycznego „Przeglądu Psychologicznego” (1/2005), pod redakcją Piotra Olesia, poświęconego tej tematyce oraz przygotowaniem książki „The Dialogical Self: Theory and Research”, pod redakcją Piotra Olesia i Huberta J. M. Hermansa (Wydawnictwo KUL, 2005).

Pracownicy Katedry zorganizowali również Trzecią Krajową Konferencję Psychologii Narracyjnej w Świętej Katarzynie (2003). Pokłosiem tego spotkania jest książka „Polifonia Osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji”, wydana pod redakcją Elżbiety Chmielnickiej-Kuter i Małgorzaty Puchalskiej-Wasyl (Lublin, 2005). Do znaczących osiągnięć zespołu należy również zaliczyć wydanie pierwszego od wojny polskiego podręcznika psychologii osobowości, autorstwa Piotra Olesia: „Wprowadzenie do psychologii osobowości” (Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2003) oraz efekt realizacji grantu KBN na temat jakości życia u osób leczących się z powodu zaburzeń widzenia: „Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia”, pod redakcją Piotra Olesia, Stanisławy Steuden i Jerzego Toczołowskiego (Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2002).

Przy Katedrze pracuje zespół doktorantów realizujących projekty badawcze, w tym w ostatnich latach trzy w ramach grantów promotorskich KBN i MNiI (Elżbieta Chmielnicka-Kuter, Tomasz Jankowski, Małgorzata Puchalska-Wasyl). Pracownicy i doktoranci wykazują znaczną aktywność uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych w kraju i zagranicą oraz publikując w czasopismach naukowych parametryzowanych przez KBN i MNiI.

Katedra realizuje program dydaktyczny z zakresu teorii i metod badania osobowości, w tym unikatowe zajęcia z konfrontacji z sobą, przygotowujące studentów do pracy w ramach poradnictwa psychologicznego.

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011, godz. 18:36 - Wacław Bąk