Współpraca z Fundacją Adamed - Adamed Smart Up

Instytut Nauk Biologicznych KUL jest jedną z czterech jednostek naukowych w Polsce, która realizuje warsztaty w ramach programu Adamed Smart Up szczegóły na: https://adamedsmartup.pl/warsztaty/ . Młodzież może, tak jak nasi studenci, uczyć się w trakcie samodzielnie wykonywanych doświadczeń w laboratoriach INB. Galeria na https://www.facebook.com/profile.php?id=100057441738859 


Koło Naukowe Biotechnologii KUL w Biolive Innovation

W listopadzie członkowie Koła Naukowego Biotechnologii KUL odbyli wizytę w firmie biotechnologicznej - Biolive Innovation w ramach projektu „Biotech po studiach – z uczelni do pracy”. Projekt jest inicjatywą podjętą przez członków Koła Naukowego Biotechnologii KUL mającą na celu ułatwienie startu zawodowego poprzez cykliczne wyjazdy do firm biotechnologicznych i poznanie kompetencji poszukiwanych przez potencjalnych pracodawców.
W trakcie wizyty studenci kierunku Biotechnologia mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy małego przedsiębiorstwa biotechnologicznego oraz ze specjalistycznymi urządzeniami, które firma wykorzystuje do wytwarzania swoich produktów. Była to m.in. linia produkcyjna do pozyskiwania peptydów, wysokosprawny chromatograf cieczowy, czy suszarka rozpyłowa umożliwiająca otrzymywanie produktu w formie stałej. Zademonstrowano również działanie saszetkarki i formę w jakiej produkt trafia do klienta.
Zapraszamy do śledzenia aktualności projektu na stronie: https://www.kul.pl/nasze-projekty,art_100878.html
Czytaj dalej...

KUL planuje otworzyć szpital kliniczny w Lublinie

 


O wsparcie w uzyskaniu lokalizacji na szpital kliniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwrócił się rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski do Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Jest to związane z planowanym uruchomieniem od października 2023 roku kierunku lekarskiego, a także prowadzonymi już studiami pielęgniarskimi i położniczymi.

więcej informacji

 


 
 

Umowa pomiędzy KUL i Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie

Prowadzenie badań naukowych, wymiana doświadczeń oraz organizacja sympozjów, seminariów i konferencji, to główne założenia umowy podpisanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów w Warszawie...

Więcej informacji


Uroczysta Inauguracja Wydziału Medycznego

5 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracji działalności Wydziału Medycznego.

Relacja z uroczystości

 


Powołanie Wydziału Medycznego

Na podstawie Zarządzenia Nr ROP-0101-206/22 Rektora KUL z dniem 1 października 2022 r. został powołany Wydział Medyczny, w skład którego wchodzą:

  • Instytut Nauk o Zdrowiu
  • Instytut Nauk Biologicznych