Aktywny senior, to zdrowy senior

 

logo_asosFundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno – Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim w czerwcu rozpoczęła realizacje projektu „ Aktywny senior, to zdrowy senior”. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i wzrost aktywności społecznej osób starszych z terenu Tomaszowa Lubelskiego poprzez poprawę dostępu do edukacji prozdrowotnej i gerontologicznej, w tym profilaktyki zdrowotnej oraz promocji aktywnego i zdrowego stylu życia seniorów.

     W ramach projektu, w którym uczestniczy 40 mieszkańców Tomaszowa w wieku 60 + , odbędzie się sześć szkoleń poświęconych temu jak dzięki m. in. właściwemu odżywianiu, odpowiednim formom aktywności fizycznej i umysłowej zachować jak najdłużej zdrowie i sprawność zarówno intelektualną, jaki i fizyczną.

     Uczestnicy projektu wezmą także udział w pięciu warsztatach nordic walking prowadzonych przez instruktora nordic walking. Warsztaty będą miały część teoretyczną, czyli wykłady oraz praktyczną, czyli marsze pod okiem instruktora. Wszyscy seniorzy biorący udział projekcie otrzymają komplety kijków do nordic walking. Projekt będzie realizowany do listopada tego roku, a jego zwieńczeniem będzie konferencja podsumowująca działania przeprowadzone w jego ramach .

   lProjekt „Aktywny senior, to zdrowy senior” jest współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2104 – 2020. Realizację projektu o całkowitej wartości 24250 zł wspiera finansowo również Miasto Tomaszów Lubelski.

 


  Zatrzymane w kadrze

 

 

Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno – Kongresowego otrzymała dotację na realizację projektuZatrzymane w kadrze” w ramach regionalnego konkursu grantowego „Równać Szanse 2016” .Organizatorem konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.  Projekt jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej z Tomaszowa Lubelskiego.

    Jego tematem przewodnim jest stara fotografia, w tym fotografia ślubna. Te stare fotografie staną się pretekstem do poznawania lokalnej historii i integracji międzypokoleniowej. Młodzież w trakcie rozmów z seniorami zbierze i zarejestruje historie związane ze starymi fotografiami ślubnymi, jak i lokalną historią. Do tych działań gimnazjaliści zostaną przygotowani podczas warsztatów dziennikarskich i fotograficznych. Zebrane po przeszkoleniu reporterskim i fotoreporterskim zdjęcia i relacje posłużą do przygotowania wystawy, fotokastu oraz założenia bloga poświęconego zatrzymanej w kadrze historii Tomaszowa Lubelskiego. Wśród uczestników projektu zostanie ogłoszony konkurs na najlepszą relację reporterską. Projekt zostanie zwieńczony wystawą kopii starych fotografii oraz związanych z nimi historii oraz rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą relację z przeszłości.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież rozwinie umiejętności w sferze komunikacji interpersonalnej, planowania i realizowania działań zmierzających do osiągania celów oraz przełamie stereotypy w myśleniu o osobach starszych.

Pośrednimi uczestnikami projektu będą słuchacze tomaszowskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy podzielą się z młodzieżą swoimi fotografiami i historiami.

Całkowity budżet projektu „Zatrzymane w kadrze”, to kwota 10 860 zł, z kolei kwota dotacji to 8 500 zł. Projekt będzie realizowany od 1 lutego do 31 sierpnia 2017 r.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2017, godz. 13:11 - Iwona Pisklak