W dniu 18.01.2021r. odszedł do Domu Ojca

 

prof.  dr hab. n. med. Leszek Szewczyk

 

 

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii KUL, wybitny specjalista z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, pediatrii, endokrynologii i diabetologii.

 

W latach 1997-2007 kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży KUL, a także kierownik Kliniki Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej AM w Lublinie (1997-2011).  

 

Człowiek wielu talentów – wybitny lekarz, naukowiec, psycholog, a także wrażliwy poeta.

 

Requiescat in pace!

Autor: Elżbieta Talik
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2021, godz. 16:00 - Elżbieta Talik