1968-1970: wykładowca historii filozofii w WSD OFM w Opolu.

1968-1973: wykładowca psychologii w WSD OFM w Katowicach-Panewnikach.

1975-1978: profesor psychologii ogólnej w Sozialakademie w St. Pölten (Austria).

1979-          wykłady w WSD OFM Katowice; wykłady z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej, pastoralnej, antropologii filozoficznej.

1987-1995: wykłady z psychologii w IWKR (KUL, Zamość, Biłgoraj, Parczew, Puławy, Kazimierz n. Wisłą, Piła, Chełm Lubelski).

1993-1996: wykłady z psychologii ogólnej (od 1994 - także psychologii i medycyny pastoralnej) w WSD OFM (Kraków – Bronowice).

1994-1996: wykłady z psychologii i teologii duchowości w IWKR we Lwowie.

1994-2005: wykłady z psychologii i dynamiki grupowej w Studium Eksternistycznym Teologii KUL w Lublinie;  z antropologii filozoficznej w filii tego Studium w Katowicach.

1998-1999: wykłady z zakresu duchowości małżeństwa i rodziny w Studium Teologii Rodziny w Przemyślu.

1998-1999: wykłady w Spiskiej Kapitule (Słowacja) z zakresu identyfikacji postaw.

Aktualnie: wykłady z psychologii społecznej (dynamika grupowa) i ogólnej w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego (od 2006); wykłady z  psychologii ogólnej, rozwojowej, antropologii filozoficznej, wybrane zagadnienia w psychologii klinicznej z elementami psychiatrii w Wyższej Szkole Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie (od 2007); nadal wykłady w WSD OFM Katowice -Panewniki.

        Recenzował dorobek naukowy do profesury [ks. w. Słomka 1989; ks. St. Urbański;  ks. I. Werbiński 1995;  E. D. Wider OCD1995; ks. J. Misiurek 1995;]; do  habilitacji [ ks. St. Urbański 1988; ks. I. Werbiński 1993; P. P. Ogórek OCD 1996; ks. J. Twardy 1998; ks. H. Krzyszteczko 1998; zaopiniowanie  ks. E. Walewandra 1994;  ks. Rogalskiego 1996]. Napisał  ok. 25 recenzji rozpraw doktorskich, kilka nostryfikacyjnych [doktorskich: ks. M. Olszewski 1988; K. Synowczyk OFM Cap 1989; St. Chomik OFM 1989; Cz. Gniecki OFM 1990; ks. J. Enichelmeyr 1991; M. Michalczyk OFM 2000; magisterskie: Bożena Blichova sr. Stefania La metanioa e la sua interpretazione nella constuzione della Suore Basiliane, Roma, Gregoriana 1995]. Poza tym ok. 400 recenzji prac magisterskich. Recenzował pisma drukowane do procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bpa Władysława Gorala (17.06.1992).  Dekretem abpa B. Pylaka z dnia 14.11.1994  ustanowiony członkiem Komisji Beatyfikacyjnej Sługi Bożego Chryzostoma Małysiaka SDS. Zaopiniował opracowania Zespołu Synodalnego Metropolii Warszawskiej, Świętość jako dar Boga, pełnia życia i cel ewangelizacji (4.06.1997); Zrecenzował kilka tysięcy listów Sł. Bożego O. Anzelma Gądka OCD do procesu beatyfikacyjnego. Udzielił przy różnych okazjach: kilkadziesiąt wywiadów radiowych, kilkanaście wywiadów telewizyjnych. Napisał również kilkadziesiąt recenzji wydawniczych w tym jedną habilitacyjną (S. Zarzycki SAC).

początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2009, godz. 08:39 - Ewa Zięba