1954-1961: studia teologiczno-filozoficzne w WSD OFM w Opolu i Katowicach.

1961-1964: studia z psychologii w KUL. Magisterium nt. „Różnica cech osobowości alumnów franciszkańskich i studentów świeckich na podstawie kwestionariusza R.B. Cattella” (1964).

1962-1963: studia z psychiatrii w Akademii Medycznej w Lublinie.

1968 - tytuł „doktora” na podstawie rozprawy pt. „Nerwica w świetle psychologii głębi Igora A. Caruso. Studium psychologiczne” (promotor: ks. prof. J. Pastuszka; recenzenci: prof. dr hab. n. med. M. Kaczyński AM Lublin; doc. dr hab. S. Kunowski KUL).

1973-1975: psychologia pastoralna, psychologia głębi i psychoanaliza w Salzburgu pod kierunkiem G. Griesla i A. I. Caruso. Rozprawa habilitacyjna przygotowana w Salzburgu nt. „Von der Tiefenpsychologie des Gewissens zur Theologie des Gewissens”, kolokwium habilitacyjne w KUL 19.X.1979 r. Recenzenci: doc. dr hab. T. Gałkowski (psycholog klinicysta) Warszawa; ks. prof. dr hab. P. Poręba (teologia pastoralna) KUL;  prof. dr hab. Z. Płużek (psycholog klinicysta) KUL.

1983 - pobyt naukowy w Pontificio Ateneo „Antonianum” w Rzymie.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2009, godz. 08:40 - Ewa Zięba