bd14868_  W WSD Franciszkanów w Panewnikach przeprowadził sympozjum nt. Człowiek – istota religijna (9.II.1985);

bd14868_  W Katowicach – Ligocie zorganizował sympozja o charakterze interdyscyplinarnym:
     a/ Medyczno-teologiczny problem śmierci (6.XII. 1986 r., z udziałem profesorów Śląskiej Akademii Medycznej);
    b/ Wartość życia prenatalnego w aspekcie medyczno-teologicznym (18.XII.1987r., z udziałem profesorów ginekologów z Krakowa, Katowic, Poznania);

bd14868_  W II kadencji kierowania Sekcją Teologii Duchowości przyczynił się do przekształcenia jej w Instytut Teologii Duchowości.

bd14868_  Organizator szeregu Tygodni (Dni) Duchowości  w KUL m.in. XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVI,  XXVII.

bd14868_  Zainicjował w ramach „Roczników Teologicznych” wydawanie odrębnego zeszytu (nr 5 w każdym roczniku) poświęconego teologii duchowości 

bd14868_  Podniósł rangę wydawanej w ITD serii „Homo meditans” poprzez wprowadzenie stopki edytorskiej i summarium.

bd14868_  Współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika  „Zwycięstwo Niepokalanej”.

bd14868_  Z okazji 25-lecia „Tygodni Duchowości” (zainicjowanych przez ks. prof. dr. hab. W. Słomkę) zmienił formułę dotychczasową na dwudniowe sympozjum ogólnopolskie, dając pierwszemu tytuł „Signum Magnum” –  w odniesieniu do tematyki maryjnej (XXVI Dni Duchowości). 

bd14868_  Wprowadził nowe terminy naukowe np.: chrystoformizacja, psychologia eklezjalna, osobowość sakramentalna, postawa wiary, Osobowość Mistyczna, realizm symboliczny, nerwice klerogenne, nerwice religiogenne, norma eklezjalna, teologia empiryczna. Przywołał patrystyczny termin „homo novus” z jego bogactwem treści na określenie osoby ochrzczonej.

bd14868_  Podjął i sfinalizował interdyscyplinarny projekt badawczy nt. Cierpienie i śmierć – Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2009, godz. 15:57 - Ewa Zięba