Od 1984 r. - adiunkt w Sekcji Teologii Duchowości na Wydziale Teologii KUL.

Od 1986 r. - docent i kierownik Katedry Psychologii Życia Wewnętrznego (Wydz. Teologii)

1987-1991: kierownik Sekcji Teologii Duchowości w KUL

1992 - prof. nadzwyczajny

1995 - prof. zwyczajny

1997-2000: ponownie kierownik Sekcji Teologii Duchowości KUL, w tej kadencji przekształconej w Instytut Teologii Duchowości.

1990 - wygrał konkurs na projekt badawczy nt. „Cierpienie i śmierć”. Ministerstwo Edukacji   Narodowej sfinansowało badania, które zostały przedstawione podczas sympozjum i opublikowane w serii „Homo meditans” (Lublin 1992).

bd21296_

Członkostwo: Koło Psychologii Głębi w Salzburgu (od 1974); Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Religii w Regensburgu (od 1984); Towarzystwo Naukowe KUL (od 1985); Sekcja Duchowości Teologów Polskich (od 1990); Lubelskie Towarzystwo Naukowe (od 2003).  

 bd21296_

Nagrody i odznaczenia:

  • nagroda II stopnia Rektora KUL (2000) za 3-tomową monografię „Osoba konsekrowana”  (TN KUL Lublin, 1992, 1994, 1999);
  • Medal  Komisji Edukacji Narodowej (2002);
  • Złoty Krzyż Zasługi w 20-lecie pracy dydaktyczno - naukowej w KUL (2004). 

początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2009, godz. 08:40 - Ewa Zięba