1.       G. Polak, Kto jest kim w Kościele?, Warszawa 1996, s. 261-262; Warszawa 1999, s.258;

2.      Dictionary of International Biography. A Biographical Record of Contemporary Achievement, International Biographical Centre Cambridge, England 1998 ed. 26, s.332;

3.      Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny (red. naukowy prof. dr hab. J. Kapuścik), Warszawa 2000, tom III, s. 312.

4.      Lumen Christi tantum in Ecclesia, Księga pamiątkowa poświęcona Ojcu Profesorowi dr. hab. z okazji 70. rocznicy urodzin , red. T. Paszkowska, Wyd. KUL Lublin 2005, ss. 777.

5.       Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości, red. S. C. Napiórkowski OFMConv, Niepokalanów 2007, s. 238-243.

ozdobnik

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2009, godz. 11:46 - Ewa Zięba