Analiza bibliometryczna

WSKAŹNIKI I NARZĘDZIA (BAZY) BIBLIOMETRYCZNE

 

Gdzie sprawdzić cytowania, czyli najważniejsze bazy bibliograficzno-bibliometryczne

Co to jest Index Hirscha i jak go wyliczyć?

Co to jest Impact Factor, SIF, SNIP?

Co to są bazy referencyjne?

 

BAZY BIBLIOMETRYCZNE [PDF]

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona