Niżej zestawienie przepisów odnoszących się do prowadzenia działalności naukowej uporządkowane pod względem rangi aktu prawnego.

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.)
art. 4-5 (str. 2-3) - definiowanie działalności naukowej
art. 148-159 (str. 71-78) - komercjalizacja
art. 265-274 (str. 119-125) - ewaluacja jakości działalności naukowej

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, ze zm.)
art. 324 (str. 215-216) - pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818)

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392)

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2152)

Nowelizacja ww. rozporządzenia

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2019, godz. 11:08 - Damian Liszka