Promowanie dorobku naukowego

PODSTAWY ASEO - SKUTECZNE INDEKSOWANIE I POZYCJONOWANIE TEKSTU NAUKOWEGO

 

Academic Search Engine Optimization (ASEO)

Korzyści z ASEO

Wybór tematu i sposób jego przedstawiania, struktura tekstu, abstrakt

Cytowane prace, bibliografia

Podziękowania

Źródła finansowania

Przygotowanie pliku, edycja metadanych w pliku PDF, format tekstowy pliku PDF

Miejsce udostępniania pracy naukowej - linki

 

PREZENTACJA ASEO [PDF]


 

PROMOWANIE DOROBKU ZA POMOCĄ PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH DLA NAUKOWCÓW

 

Google Scholar Citations

Academia.edu

ResearchGate

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE [PDF]


 

PUBLIKOWANIE WYNIKÓW BADAŃ I PUBLIKACJI NAUKOWYCH W MODELU OTWARTYM

 

Otwartość

Publikowanie otwarte - publikacja w pełni otwarta i częściowo otwarta

Publikacja zamknięta

Open access

Libre open access

Sherpa/Romeo

Publikowanie prac w otwartym Repozytorium Instytucjonalnym KUL

 

PUBLIKOWANIE W MODELU OTWARTYM [PDF]


 

WYDAWCY i CZASOPISMA DRAPIEŻNE

 

Czym są czasopisma drapieżne?

Kryteria uznania czasopisma za drapieżne

Kryteria charakteryzujące drapieżnych wydawców czasopism

Lista Bealla- potencjalnych drapieżnych wydawców

 

WYDAWNICTWA DRAPIEŻNE [PDF]


 

LICENCJE CREATIVE COMMONS

Czym są licencje Creative Commons?

Podstawowe warunki licencji Creative Commons

Rodzaje licencji Creative Commons

Jak prawidłowo korzystać z licencji Creative Commons?

Oznaczenie licencji Creative Commons

Publikowanie i korzystanie z utworów na licencji CC - przypadki naruszeń praw autorskich

 

LICENCJE CREATIVE COMMONS [PDF]


 

JAK ZWIĘKSZYĆ LICZBĘ CYTOWAŃ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Liczba cytowań

Jak zwiększyć cytowalność własnej pracy?

Jak poprawić widoczność swoich prac?

Wybór dobrego czasopisma szansą na cytowania

Deponowanie prac w Repozytorium Instytucjonalnym

Popularyzacja dorobku na portalach społecznościowych

Rola Google Scholar dla popularyzacji dorobku i zwiększenia liczby cytowań

Najważniejsze repozytoria preprintów

Wyszukiwarka repozytoriów

Polityka otwartości wydawców- SherpaRomeo

Czym kierować się przy wyborze serwisu, w którym umieści się publikację 

 

JAK ZWIĘKSZYĆ LICZBĘ CYTOWAŃ [PDF]

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona