Prof. Josef Seifert - "Bóg dowodem na istnienie Boga"

 

Instytut Jana Pawła II KUL zaprasza na konwersatorium z udziałem prof. Josefa Seiferta (rektor Międzynarodowej Akademii Filozoficznej – Liechtenstein/Granada). Temat spotkania: „Bóg dowodem na istnienie Boga. Fenomenologiczna interpretacja argumentu ontologicznego”.

Konwersatorium odbędzie się we wtorek 8 stycznia o godz. 17 w sali C-220 (Collegium Ioannis Pauli II, drugie piętro).

 

więcej


Promocja książki "Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II"

 

Instytut Jana Pawła II KUL oraz Wydawnictwo Norbertinum 

zapraszają na promocję książki dra Jana Jaworskiego 

"Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II" (Norbertinum, Lublin 2012). Spotkanie odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali C-220 (Collegium Ioannis Pauli II, drugie piętro). Publikację przedstawi red. Cezary Ritter (Instytut Jana Pawła II).

 

więcej


"Religia wobec nowego ateizmu" - konwersatorium Instytutu Jana Pawła II KUL

 

Instytut Jana Pawła II KUL zaprasza na kolejne konwersato-

rium. Gościem będzie   prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL, PAN), kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Temat spotkania: Religia wobec nowego ateizmu

po referacie Autora tradycyjnie zapraszamy do dyskusji.

Początek – wtorek 11 grudnia, godz. 17:00, sala C-220 w Collegium Ioannis Pauli II (2 piętro).

 

Obecna tematyka Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II to Człowiek współczesny i religiaW ramach wieloaspektowej analizy tej problematyki w Instytucie gościli już: ks. prof. Janusz Mariański, prof. Ireneusz Ziemiński, prof. Jan Grosfeld,  o. dr Maciej Zięba OP, ks. prof. Jan Sochoń.

 

więcej


Filozofia Vaticanum Secundum - 100 numer kwartalnika ETHOS

 

Zapraszamy do lektury jubileuszowego, setnego numeru kwartalnika „Ethos”, zatytułowanego „Filozofia Vaticanum Secundum”. Tom poświęcony został problematyce doniosłości Soboru w życiu Kościoła i świata. Tematyka artykułów obejmuje relację tradycji i nowoczesności w nauczaniu Soboru, obecność myśli soborowej w nauczaniu Jana Pawła II, istotę i realizację reformy liturgicznej wprowadzonej przez Sobór, soborową wizję kultury, odnowy, dialogu i ekumenizmu oraz odczytanie nauczania Soboru w duchu hermeneutyki reformy. W tomie czytelnik odnajdzie również artykuły dotyczące kontekstów Soboru, uczestnictwa Stefana Swieżawskiego w Vaticanum II czy pominięciu przez Ojców soborowych kwestii komunizmu. Całość dopełniają fragmenty dzienników Yvesa Congara OP i Jeana Guittona – jego wspomnieniom towarzyszą reprodukcje obrazów, które namalował zainspirowany tym wielkim wydarzeniem w życiu Kościoła. Wśród autorów: Rocco Buttiglione, George Weigel, kard. Angelo Scola, Tracey Rowland, Piotr Gutowski, ks. Jerzy Szymik, ks. Łukasz Kamykowski, Andrzej Grajewski. 

 

spis treści

 


The Karol Wojtyła’s Memorial Lectures

 

Na zaproszenie Katedry Etyki i Instytutu Jana Pawła II pierwszy cykl wykładów The Karol Wojtyła’s Memorial Lectures pt. Karol Wojtyła’s philosophy of the human person, of love and of the body w dniach 7-14 stycznia 2013 r. wygłosił Prof. dr hab. Josef Seifert.

 


Z historii


Konwersatorium - Religia w kontekście postmodernizmu

 

22 listopada: Konwersatorium - Religia w kontekście postmodernizmu - z udziałem ks. prof. Jana Sochonia (UKSW). Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00 w sali C-220 (Collegium Ioannis Pauli II).

Czytaj dalej...

Instytut Jana Pawła II KUL

 

Instytut został powołany do istnienia uchwałą Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 25 VI 1982 r. jako międzywydziałowy ośrodek tejże uczelni, w celu prowadzenia studiów nad myślą i dziełem Papieża Jana Pawła II oraz budowania wspólnoty osób w duchu głoszonej przez Niego nauki Chrystusa (ówczesny Regulamin Instytutu).

1m

 

W swoich badaniach koncentruje się on tak na nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, zwłaszcza na zagadnieniach dotyczących filozofii i teologii człowieka oraz moralności, jak również na Jego misji pasterskiej w Kościele i świecie współczesnym (RI). W 2010 roku decyzją Senatu jednostka stała się Ośrodkiem Badań nad Myślą Jana Pawła II - Instytut Jana Pawła II i została umieszczona w strukturze Wydziału Filozofii KUL.  

 

Instytut Jana Pawła II KUL otrzymał prestiżową nagrodę TOTUS w kategorii "Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II". 

Pracownicy Instytutu m.in. przygotowali autorsko i redakcyjnie ponad 200 publikacji (ponad 100 książek oraz 100 numerów kwartalnika ETHOS).