Fundacja Potulicka http://fundacjapotulicka.pl (dawniej Fundacja im. Anieli hr. Potulickiej) została powołana przez Anielę Hrabinę Potulicką 10 sierpnia 1925 roku aktem notarialnym sporządzonym u notariusza dr. Jana Sławskiego w Poznaniu. Po długich zabiegach i drobnych korektach Fundacja została zatwierdzona przez Radę Ministrów 14 marca 1928 r. i ogłoszona w dzienniku Ustaw RP nr 36 z dnia 24 marca 1928 r.

 


 

Konkursy o nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej:

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2019, godz. 12:10 - Katarzyna Bojko